• Gülşah Yıldırım 2001

  “Otel İşletmelerinde Satış Geliştirme ve Faaliyetlerin ve Karşılaşılan Sorunlar (Bodrum Yöresinde Bir Uygulama)”

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Ömer Çakır 2002

  “Konaklama İşletmelerinde Satış ve Pazarlama Hatalarından Kaynaklanan Gelir Kayıplarının Tespiti ve Önlenmesi ( Belek Yöresinde Bir Uygulama )”

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Özlem Yıldırım 2005

  “Termal Turizm İşletmelerinde Müşteri Sadakati ve Bir Uygulama”

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Saim Can 2008

  “Küçük Ölçekli Otel İşletmelerinin Mutfak Departmanlarında Çalışan Personelin Hijyen ve Sanitasyon Alışkanlıkları (Erdek Yöresinde Bir Uygulama

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Mehmet Dayıoğlu 2010

  “Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Stajyer Öğrencilerinin Yeterliliği Konusunda İşveren Görüşleri (Edremit Körfezi Örneği)``

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Özge Güdü 2011

  ``Turizmin Sosyal ve Kültürel Etkilerinin Turist Rehberleri Tarafından Algılanması (Trabzon'da Bir Uygulama)``

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Sevgi Demir 2011

  ``Bir Tutundurma Aracı Olarak Sponsorluk: Fast Food İşletmelerinde Bir Değerlendirme``

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Ayşegül Kutluk 2012

  “Hizmet sektöründe Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşterilerin Satın alma Karar Sürecine Etkisi: Seyahat Acentası Müşterileri Üzerinde Bir Uygulama (İstanbul Örneği)``

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Gamze Çoban 2013

  “Midilli Adası’ndan Gelen Ziyaretçilerin Alışveriş Davranışı ve Alışverişten Memnuniyet Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Halil Korkmaz 2013

  “Müşteri Memnuniyetine Kano Modeli: Türkiye’deki Havayolu Yolcuları Örneği”

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Onur Çelen 2015

  ``Döner ve Kebabçıların Yiyecek-İçecek Hijyenine Yönelik Bilgi Düzeyi: Ankara İlinde Bir Araştırma``

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Gülhan Cevizkaya 2015

  `` Tüketicilerin Etnik Restoran İşletmelerini Tercih Nedenleri: İstanbul’da Bir Araştırma``

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Sultan Nazmiye Kılıç 2016

  ``Otel Çalışanlarının Düzgün iş Koşullarının Sağlanmasına Yönelik Algıları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi (Ayvalık Örneği)``

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı

 • Olcay Güdek 2018

  Sözsüz İletişim Unsurlarının İşgören Motivasyonuna Etkisi: Otel İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.

 • Canan, Yıldırım 2018

  Depresyon ve Mesleki Doyumun İşten Ayrılma Niyetine Etkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Anabilim Dalı.

 • Selen, Çakmak 2019

  Kentin Üniversite Algısı ve Turizm: Balıkesir Üniversitesi Örneği

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.

 • Semahat, Göker 2020

  Turist Rehberliği Öğrencilerinin Sosyal Etkileşim Kaygısı Üzerine Bir Araştırma

  Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği Anabilim Dalı.