1. Hacıoğlu, Necdet, Avcıkurt, Cevdet, Kılıç, Arzu, Hasret Ulusoy Yıldırım (2018), Turist Rehberliği Üzerine Güncel Araştırmalar, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Zengin, Burhanettin, Sarıışık Mehmet, Sarıışık, Cevdet Avcıkurt (2017), Uluslararası Seyahat İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Bozok, Düriye, Avcıkurt, Cevdet, Doğdubay, Murat, Sarıoğlan, Mehmet, Göksel Kemal Girgin (2017). Gastronomi Üzerine Araştırmalar, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Zengin, Burhanettin, Şehnaz Demirkol (2009). Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Değişim Yayınları, İstanbul.

 

 1. Hacıoğlu, Necdet, Cevdet Avcıkurt. Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Gülhan Yalın (2020). Turizm Pazarlamasında Etkileşim (Engagement), (Ed. Dr. Öğr.Üyesi Şehnaz Demirkol), Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Değişim Yayınları, İstanbul.

 

 1. Ulusoy Yıldırım, Hasret, Cevdet Avcıkurt (2019). Turist Rehberi Olmak (ed. Özlem Köroğlu, Özlem Güzel), Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği, Nobel, Ankara.

 

 1.  Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Özlem, Ulusoy Yıldırım, Hasret, Aktaş, Abidin Can, Onur Akgül (2018). Alan Klavuzluğuna Yönelik Paydaş Görüşleri: Çanakkale            Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği (ed. Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu            Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım (2018), Turist Rehberliği Üzerine Güncel            Araştırmalar, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Buzlukçu, Cemali, Pelin Yağcı (2017). Uluslararası Seyahat İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (ed. Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık, Cevdet Avcıkurt), Uluslararası Seyahat İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Tekin, Özlem, Bideci, müjde, Cevdet Avcıkurt (2017). Turist Rehberliğinde yeni Teknolojilerin Kullanımı (ed. F. Özlem Güzel, Volkan Altıntaş, İlker Şahin), Turist Rehberliği Araştırmaları, Öngörüler ve Uygulamalar, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, S. Banu Yıldız (2016). Turizmin Tarihsel Gelişim Süreci ve Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler (ed. Oktay Emir), Genel Turizm, 1. Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3270, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2133, Eskişehir.

 

 1.  Avcıkurt, Cevdet, Murat Doğdubay (2015). Turizm İşletmelerinin Uluslararası Boyutu, (ed. Burhan Zengin, Şehnaz Demirkol), Turizm İşletmeleri, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul.

 

 1. Köroğlu, Özlem, Cevdet Avcıkurt (2015). Ağızdan Kulağa İletişim ve Pazarlama, (ed. Burhan Kılıç, Zafer Öter), Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Beta Basım A.Ş., 1. Baskı, Ağustos.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Seda Şahin (2010). Bireysel Gelişimde Etkin İletişim, (ed. Ömür N. Timurcanday Özmen, Cafer Topaloğlu), Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim-Turizm İşletmelerinden Örnekler, Beta Basım A.Ş., 1. Baskı, Şubat.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Ahmet, Mehmet Sarıoğlan (2009). Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri, (ed. Şenol Çavuş, Zehra Ege, Osman Eralp Çolakoğlu), Türk Turizm Tarihi-Yapısal ve Sektörel Gelişim, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Köroğlu, Ahmet, Cevdet Avcıkurt (2009). Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Tüketiciye Değer Katan Şeyler (Customer Value), (ed. Cevdet Avcıkurt, Şehnaz Demirkol, Burhanettin Zengin), Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Değişim Yayınları, İstanbul.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Özlem Köroğlu (2008). Kırsal Turizm, (ed. Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

 

 1. Bozok, Düriye, Cevdet Avcıkurt (2008). Pazarlama İletişimi, (ed. Inci Varinli, Kahraman Çatı), Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Detay Yayıncılık, Ankara.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Karaman, Sebahattin, Ahmet Köroğlu (2007). Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri, (ed. Melih Bulu, İ. Hakkı Eraslan), Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, Yayın No: 2007/1, İstanbul, Aralık.
 1. Gül, Kudret, Cevdet Avcıkurt (2004). Konaklama Sektöründe El Değiştiren Tesislerde Yaşanan İşletme Sorunları ve Bir Uygulama, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(1), Haziran, 41-57.
 1. Avcıkurt, Cevdet (2004). Konaklama İşletmelerinde İşgörenlerin Eğitimi ve Alternatif Eğitim Yöntemlerinin Etkinliği, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hakemli “Öneri” Dergisi, 6(21), Ocak, 25-32.
 1. Avcıkurt, Cevdet (2003). Turizmde Bölgesel Dış Tanıtım Faaliyetlerinin Önemi ve Balıkesir Yöresini Tanıtma Modeli, Pazarlama Dünyası, Araştırma-Teori,  Teknik, Uygulama, Haber, 17(4), İstanbul, Temmuz-Ağustos, 58-62.
 1. Avcıkurt, Cevdet (2003). The Mature Age in Europe and Its Influence On Tourism, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 6(9), Mayıs, 141-157.
 1. Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu (2002). Turizmin Etkilerinin Algılanmasında Turizm Eğitiminin Rolü: Karşılaştırmalı Bir Araştırma, Journal of Travel and Tourism Research, 2, January, 1-10 http://stad.adu.edu.tr
 1. Avcıkurt, Cevdet (2001). Avrupa Gençlik Seyahat Pazarı ve Değerlendirilmesi, Pazarlama Dünyası, Araştırma-Teori, Teknik, Uygulama, Haber, 15(1), İstabul, Ocak-Şubat, 52-55.
 1. Avcıkurt, Cevdet (2000). Tourism Education and Training in Turkey- Problems and Prospects, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), Balıkesir, 1-17.
 1. Avcıkurt, Cevdet, Hüseyin Çeken (1998). Dünya’da ve Türkiye’de Sağlık Turizmi ve Geliştirilmesi, TUGEV, Turizmde Seçme Makaleler, Turizm Geliştirme ve Eğitimi Vakfı Yayını, 47, İstanbul, Eylül, 27-36.
 1. Avcıkurt, Cevdet (1996). Turizm İşletmelerinde Satış Tutundurma Çabalarının Önemi ve Artırılması, Pazarlama Dünyası, Araştırma-Teori-Teknik-Uygulama, Haber, 10(59), İstanbul, Eylül/Ekim, 18-21.
 1. Avcıkurt, Cevdet, Sebahattin Karaman (1995). Global ve Bölgesel Düzeyde Uluslararası Turizm Hareketleri ve Türkiye, TUGEV, Turizmde Seçme Makaleler, Turizm geliştirme ve Eğitimi Vakfı Yayını, 22, İstanbul, Mayıs, 1-19.
 1. Avcıkurt, Cevdet (1994). Teknolojik Gelişmeler ve Turizm Sektörü, Türkiye Kalkınma Bankası, Turizm Yıllığı, Ankara, Haziran, 28-37.
 1. Avcıkurt, Cevdet (2018). Y Kuşağı Turistler veya “Y Kaşifleri”, Turizm Ajansı, “Haber ve Medya Merkezi”, 11 Ekim.
 2. Avcıkurt, Cevdet (2018). Yaşlanan Nüfus ve Yaşlı Dostu Turizmi, Turizm Ajansı, “Haber ve Medya Merkezi”, 03 Ağustos.
 3. Avcıkurt, Cevdet (2018). 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı ve Türkiye. Turizm Ajansı, “Haber ve Medya Merkezi”, 07 Haziran.
 4. Avcıkurt, Cevdet (2018). Türk Turistlerin Yeni Rotası: Atayurdu Özbekistan, EkoAvrasya, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği,  27 Mayıs.
 5. Avcıkurt, Cevdet (2016). Kuzey Ege’de Sağlık Turizm Merkezi: Balıkesir, Turizm Gastronomi ve Otelcilik Dergisi, 1 (1), www.turizmdergi.com, Muğla, ss.40-41.
 6. Avcıkurt, Cevdet (2015). Destinasyonlar Arasında Entegrasyon Sağlanmalı, Turizm İçin 100 Fikir, Hotel Dergisi, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB), 100, İstanbul, s. 89.
 7.  Avcıkurt, Cevdet, Tetik, Nuray, Göksel Kemal Girgin (2010). Yaşlılara Özel Web Siteleri-Turizm Boyutuyla Bir Değerlendirme, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 49(578), Ankara, Temmuz, 101-105.
 8. Avcıkurt, Cevdet (2009). The Mature Age Market in Europe and Its Influence on Tourism, Ethical/Religious: Get Out of the Way! Seniors Are Coming, tourism-review.com, July-August, 37-39
 9. Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu Ahmet, Özlem Köroğlu (2006). Krizler ve Turizme Etkileri, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 45(533), Ankara, Mayıs, 47-55.
 10. Avcıkurt, Cevdet (2006). Tourism Education and Training in Turkey. Eurhodip Magazine, The Leading Hotel Schools of Europe, Madrid, February, 22.
 11. Avcıkurt, Cevdet, Barış Erdem (2005). Turizmde Bölgesel Tanıtma Anlamı ve Önemi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 44(522), Ankara, Haziran, 48-59.
 12. Avcıkurt, Cevdet, İbrahim Gönen (2004). Dünya Turizmindeki Gelişmeler Işığında Turistik Ürün Algılamasındaki Değişimlerin İncelenmesi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 145, Temmuz- Ağustos-Eylül, 64-76.
 13. Avcıkurt, Cevdet (2004). Engelliler ve Turizm, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 43(510), Ankara, Haziran, 84-87.
 14. Avcıkurt, Cevdet (2003). Balıkesir Yöresinde Turizm ve Bölgesel Tanıtım, Dünya-Ekonomi-Politika, Balıkesir Eki”, 18 Haziran, 28.
 15. Avcıkurt, Cevdet, Yunus Arslan (1999). Konaklama İşletmelerinde Yorgunluk Faktörünün İşgücü Verimliliğine Etkileri, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 38(452), Ankara, Ağustos, 48-54.
 16. Avcıkurt, Cevdet (1997). 2000’li Yıllara Doğru Golf Turizmi ve Türkiye, Hotel and Restaurant Teknik, Tourism Industry Magazine, 3(16), İstanbul, Aralık-Ocak, 52-54.
 17. Avcıkurt, Cevdet (1996). Gümrük Birliği ve KOBİ’ler, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 35(412), Ankara, Nisan, 149-151.
 18. Avcıkurt, Cevdet, Sebahattin Karaman, Yusuf Aymankuy (1995). Pazarlama Açısından Havayollarında Ürün Geliştirme Stratejileri, Turizm Dünyası, İstanbul, Aralık, 33-35.
 19. Avcıkurt, Cevdet (1995). Turizm, Fiziksel ve Sosyo-Kültürel Çevre Etkileşimi, Balıkesir Akademi, Aylık Kültür Araştırma Dergisi, 1(3-4), Balıkesir, Mayıs-Haziran, 53-56.
 20.  Avcıkurt, Cevdet (1995). Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinde Türkiye: Ekonomik ve Sosyal Boyutlar, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 34(402), Ankara, Haziran, 66-70.
 21. Avcıkurt, Cevdet (1994). Dünya Havayollarında Globalleşme Eğilimleri, TÜRSAB Dergisi, İstanbul, Haziran, 58-60.
 22. Avcıkurt, Cevdet (1993). Avrupa Tek Pazar Sürecinde Turizm Sektörümüz: Etkiler ve Öneriler, Türkiye Kalkınma Bankası, Kalkınma Dergisi, 44, Ankara, Ekim, 50-52.
 23. Avcıkurt, Cevdet (1993). Havayollarında Liberalleşme Politikaları ve Turizm Sektörü, Türsab Dergisi, 5(120), İstanbul, Nisan, 24-25
 24. Avcıkurt, Cevdet (1993). Turizm ve Özürlü Nüfus, Turizm Dünyası, 5(43), İstanbul, Nisan, 18-19.
 25. Avcıkurt, Cevdet (1991). Avrupa Turizminde Tek Pazar 1992 ve Türk Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, ITM Europe International Tourism Magazine, 6(69), Ağustos.
  1. Dülgeroğlu, Oğuzhan, Cevdet Avcıkurt (2021). “Turizm Alanında Yayınlanmış Olan Kültürel Miras Konulu Lisansüstü Tezlerin Bibliyometrik Analizi”, 21. Ulusal ve 5. Uluslararası Turizm Kongresi, 15 Ekim 2021, Balıkesir.

   

  1. Duman, Hayriye, Cevdet Avcıkurt (2021). “Yöresel Yemek Tüketim Motivasyonlarının İncelenmesi: Edremit Körfezi Restoran Ziyaretçileri Üzerine Bir Araştırma, 21. Ulusal ve 5. Uluslararası Turizm Kongresi, 16 Ekim 2021, Balıkesir.

   

  1. Dülgeroğlu, Oğuzhan, Cevdet Avcıkurt (2018). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Kurumlarda Akademisyenler Arasındaki Kuşaklararası Çatışma (X ve Y Kuşakları), 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-21 Ekim, Afyon.

   

  1. Saçlı, Çağrı, Cevdet Avcıkurt (2017). Destinasyon Tercihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Önemi: Uluslararası Kültür Turistleri Üzerine Bir Uygulama, 18. Ulusal Turizm Kongresi, Mardin, 18-22 Ekim, 1006-1019.

   

  1. Çelen, Onur, Cevdet Avcıkurt (2017). Döner ve Kebapçıların Yiyecek-İçecek Hijyenine Yönelik Bakış Açıları: Ankara Örneği, Turizm Şurası Tebliğler Kitabı, Cilt 2, Kültür ve Turizm Bakanlığı, 1-3 Kasım, Ankara, 514-527.

   

  1. 6. Yıldırım, Canan, Cevdet Avcıkurt (2016). Bityo/Btioyo Mezunlarının Okula Bağlılık Düzeylerinin Ölçülmesine Yönelik Bir Araştırma, Geleneksel Turizm Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Balıkesir, 425-438.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Musa Oflaz, Cemali Buzlukçu, Serkan Türkmen (2016). Yerel Halkın Yazlıkçılara Yönelik Algıları: Altınoluk Örneği, Balıkesir II. Kent Sempozyumu, Balıkesir Kent Sempozyumu 2015 Bildiriler Kitabı, (Ed. Şener Ceryan, Abdullah Soykan), Balıkesir Akademik Odalar Birliği, Balıkesir, 577-585.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Çözeli Esenkal, Füsun, Acun, Ayşen, Selen Çakmak (2015). Katılımcılar Nezdinde Ulusal Turizm Kongreleri Algısı Üzerine Keşifsel Bir Araştırma, 16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, 12-15 Kasım, 682-703.

   

  1. Kutluk, Ayşegül, Cevdet Avcıkurt (2015). Viral Pazarlamada Bir Tüketici Rolü Olarak “Fikir Liderliği”: Turizm Sektörü Araştırması, 16. Ulusal Turizm Kongresi, Çanakkale, 12-15 Kasım, 318-327.

   

  1. Başkan, Kürşat, Cevdet Avcıkurt (2015). Bir Somut Olmayan Kültürel Miras Değeri Olarak Geleneksel Tören Keşkeği İncelemesi, Gümüşhane Üniversitesi Turizm Fakültesi, Doğu Karadeniz Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Kongresi, Gümüşhane, 14-15-16 Mayıs, 618-626.

   

  1. Özdemir Yılmaz, Gülay, Şahin, Seda, Cevdet Avcıkurt (2014). Engelli Turizmi ve Belek’teki Otel Yöneticilerinin Engelli Turizmine Bakış Açıları, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, 13-16 Kasım, 903-918.

   

  1. Cevizkaya, Gülhan, İlsay, Selin, Cevdet Avcıkurt (2014). Turizm Alan Yazınında Engelliler İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Pofili (2000-2013), Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, 15. Ulusal Turizm Kongresi, Ankara, 13-16 Kasım, 145-151. (Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi’nde yayımlandı).

   

  1. Güdü, Özge, Bozok, Düriye, Cevdet Avcıkurt (2014). Turizmin Etkileri Konusunda Yerel Halkın Yaklaşımlarının Belirlenmesi: Rize/Ayder Yaylası Örneği, VII. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kuşadası, 04-05 Nisan, 359-376.

   

  1. Türkmen, Serkan, Deveci, Bilal, Cevdet Avcıkurt (2014). Türk Turizm Eğitimi İçerisinde BTİOYO’nun Yeri ve Önemi, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 04-05 Nisan, 927-937.

   

  1. Saatçi, Gencay, Fidancı, Melis, Cevdet Avcıkurt (2014). Ahlaki Olmayan Davranışların Duyurulmasına (Whistleblowing) İlişkin Konaklama İşletmeleri Çalışanlarının Bakış Açıları: Bursa Örneği, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 04-05 Nisan, 435-447.

   

  1. Kutluk, Ayşegül, Cevdet Avcıkurt (2014). Seyyahların Notlarında İlk Görüş: İstanbul Tasvirleri, III. Disiplinlerarası Turizm Araştırmaları Kongresi, Kuşadası, 04-05 Nisan, 138-150.

   

  1. Giritlioğlu, İbrahim, Türkmen, Serkan, Cevdet Avcıkurt (2013). Öğrencilerin Turizm Ders Kitaplarından Beklentileri ve Ders Kitaplarının Hazırlanmasında Kullanılabilecek İnovasyonel Uygulamalar, Erciyes Üniversitesi Kayseri Turizm Fakültesi, 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, 05-08 Aralık, 506-520.

   

  1. Saatçi, Gencay, Güdü Demirbolat, Özge, Cevdet Avcıkurt (2013). Konaklama İşletmelerinde Yeşil İnovasyon Uygulamaları: Bursa Örneği, Erciyes Üniversitesi Kayseri Turizm Fakültesi, 14. Ulusal Turizm Kongresi, Kayseri, 05-08 Aralık, 20-38.

   

  1. Asmadili, Veli Ulaş, Şahin, Seda, Cevdet Avcıkurt (2012). Kültür Şoku. Erasmus Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Antalya Turizm Fakültesi, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, 06-09 Aralık, 585-602.

   

  1. Giritlioğlu, İbrahim, Türkmen, Serkan, Deveci, Bilal, Cevdet Avcıkurt (2012). Türkiye’de Turizm Bilim Dalında Tamamlanan Doktora Tezlerinin İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma, Akdeniz Üniversitesi Antalya Turizm Fakültesi, 13. Ulusal Turizm Kongresi, Antalya, 06-09 Aralık, 385-396.

   

  1. Korkmaz, Halil, Gürol Neşe, Cevdet Avcıkurt (2012). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Sektöre Yönelik Görüşleri ve Kariyer Beklentileri Arasındaki İlişki, Turizm Eğitimi Konferansı-Tebliğler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara, 17-19 Ekim, 120-135.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Deveci Bilal, Serkan Türkmen (2012). Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunlarının Turizm Sektöründeki İstihdam Profili, Turizm Eğitimi Konferansı-Tebliğler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü, Ankara, 17-19 Ekim, 109-120.

   

  1. Gürol, Neşe, Avcıkurt, Cevdet, Halil Korkmaz (2012). Tüketicilerin Çevre Duyarlılığı ve Konaklama Sektöründen Beklentileri, Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 24-16 Mayıs, 607-616 (Poster Bildiri).

   

  1. Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Murat Doğdubay (2012). Kazdağlarında Yetişen Yenilebilir Endemik ve Nadir Bitkilerin Mutfak Kültürü Üzerindeki Önemi ve Türk Mutfak Kültürü Örneği, Kazdağları III. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir, 24-16 Mayıs, 261-265.

   

  1. Kahya, Saniye, Avcıkurt, Cevdet, Murat Doğdubay (2012). Fast Food Restoranlarda Üretim Kayıpları (Balıkesir İlinde Bir Uygulama), Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer, 12-15 Nisan, 296-314.

   

  1. Bilginan, Caner, Doğdubay Murat, Cevdet Avcıkurt (2012). Özellikli            Restoranlarda Yiyecek-İçecek Pazarlamasının Dönemsel Farklılığının Ölçülmesi       (Ankara İli      Örneği), VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi,      Kemer, 12-15 Nisan,138-151.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Neşe Gürol (2012). Niş Pazarlamanın Turizm Sektöründe Uygulanma Süreci ve Balıkesir İli Örneği, VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, Kemer, 12-15 Nisan, 39-62.

   

  1. Karaman, Sebahattin, Cevdet Avcıkurt (2011). Turizmin Halk Üzerine Etkileri (Samsun Örneği), Samsun Sempozyumu, Samsun Valiliği, Samsun, 13-16 Ekim, 857-867.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Şahin Bayram, Seda Şahin (2010). Turistlere Yönelik Suçlar: Antalya’ya Gelen Turistler Üzerinde Bir Araştırma, Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 02-05 Aralık, 602-619.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Sarıoğlan, Mehmet, Çaylı, Beril, Uğur Saylan (2010). Fast-Food Yiyecek-İçecek İşletmeleri ile Slow-Food Yiyecek-İçecek İşletmeleri Arasındaki Tedarikçi Seçim Kriterleri Kullanım Eğilimleri Açısından Benzerliklerinin ve Farklılıklarının Araştırılması (İzmir Yöresinde Bir Araştırma), Aydın Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 11. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 02-05 Aralık, 334-344.

   

  1. Sarıoğlan, Mehmet, Cevdet Avcıkurt (2010). Tedarik Zinciri Yönetimi İşleyişi Çerçevesinde Konaklama İşletmelerine Tedarikçi Seçiminde Analitik Hiyerarşi Prosesi Yöntemi Teorik Örneği, V.Lisansüstü Turizm Öğrencileri Kongresi, Nevşehir, 27-30 Mayıs, 342-355.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Doğdubay, Murat, Mehmet Sarıoğlan (2010). Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetimi Kapsamında Tedarikçi Seçim Teknikleri, IV. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Antalya, 16-17 Nisan.

   

  1. Aksu, Murat, Köroğlu, Ahmet, Sarıoğlan, Mehmet, Cevdet Avcıkurt (2009). Tatil Turizmi Kapsamında Kadın İmgesi Kullanımı Üzerine Bir Araştırma, Mersin Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 10.Ulusal Turizm Kongresi, Mersin, 21-24 Ekim, 1483-1493.

   

  1. Doğdubay, Murat, Sarıoğlan, Mehmet, Cevdet Avcıkurt (2009). Özellikli Restoranlarda Menü Planlaması Yapılırken Dikkate Alınan Faktörler (Karayolu Güzergahı Üzerinde Restoranlarda Bir Uygulama), Ulusal Gastronomi Sempozyumu, Antalya, 17-18 Nisan.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Şahin, Bayram, Seda Şahin (2008). Turizm Pazarlamasında Bir Araç Olarak Film Turizmi, Ulusal Turizm Sempozyumu, Eğirdir-Isparta, 17-19 Ekim, 43-54.

   

  1. Karaman, Sebahattin, Avcıkurt, Cevdet, Esat Saçkes (2007). Konaklama İşletmelerinde E-Ticaret”, Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, Çeşme-İzmir, 21-23 Kasım, 325-331.

   

  1. Karaman, Sebahattin ve Cevdet Avcıkurt (2007). Turizmin Sosyolojik Etkileri 1. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi Kongre Bildiri Kitabı, Karasu-Sakarya, 07-08 Eylül, 419-433.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Sarıoğlan, Mehmet, Göksel Kemal Girgin (2007). Yiyecek-İçecek Olgusuna Sosyolojik Bir Bakış, Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinler, Antalya, 4-5 Mayıs, 1-7.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Seda Şahin (2006). Turizmde Teni Trend Ekoturizm ve Rize’nin Ekoturizm Potansiyeli, 1.Rize Sempozyumu, Rize, 16-18 Kasım, 550-555.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Barış Erdem (2006). Turizmde Bölgesel Tanıtma Faaliyetlerinin İç Turizmi Geliştirmedeki Rolü: Eğirdir Yöresine İlişkin Bir Model Önerisi, II.Eğirdir Turizm Sempozyumu, S.D.Ü Eğirdir Meslek Yüksekokulu, Eğirdir, 09-12 Kasım, 1-15.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Şimal Yakut Aymankuy (2006). Konaklama İşletmelerinde Hizmet Kalitesi Ölçümü ve Bir Uygulama, II.Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi, Balıkesir Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,   Balıkesir, 20-22 Nisan, 281-289.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Barış Erdem (2005). Turizmde Bölgesel Tanıtma ve Bursa İli Bölgesel Tanıtım Modeli, Bursa Turizm Sempozyumu, Bursa, 30 Eylül-02 Ekim, 307-318.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet ve diğerleri (2005). Balıkesir Yöresinin Yerli Turist Profili”, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Çanakkale Turizm Biyenali, Çanakkale, 5-7 Mayıs, 96-116

   

  1. Hacıoğlu, Necdet, Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu (2004). Turizmde Kriz Yönetimi ve Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama, Amforth World Tourism        Forum 2004, Akdeniz Üniversitesi,   Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 1-5 Mayıs, 42-50.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet (2004). Ülke İmajı ve Turizm İlişkisi-Türkiye Örneği, Turistik Yerlerin (Destinasyonların) Pazarlanması, (17-19 Ekim 2003) Erciyes Üniversitesi Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Hafta Sonu Turizm Konferansı IX, Nevşehir, Nisan, 1-17.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Özer Alpar (2003). Turizmin Bölgesel Ekonomik Kalkınmadaki Rolü ve Eğirdir İlçesi Örneği, Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları” Konferansı, Çankırı, 3-4 Mayıs.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Ahmet, Murat Doğdubay (2003). Alternatif Turizm Planlamasında Swot Analizinin Uygulanması, Türkiye’nin Alternatif Turizm Potansiyeli ve Güncel Sorunları Konferansı, Çankırı, 3-4 Mayıs.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Sebahattin Karaman (2002). Lisans Eğitimi Veren Turizm Okullarının Ders Programları Karşılaştırılması, Turizm Eğitimi Konferans-Workshop, T.C. Turizm Bakanlığı Turizm Eğitimi Genel Müdürlüğü, 11-13 Aralık, 53-65.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu (2000). Türkiye’deki Turizm İşletmelerinin Tanıtma ve Pazarlama Faaliyetlerinde İnterneti Kullanma Eğilimleri,  5.Ulusal            Pazarlama Kongresi, “Değişen Tüketici Karşısında Pazarlamada Yeni    Yaklaşımlar”  Bildiri Kitabı, Antalya, 16-18 Kasım, 111-137.

   

  1. 49. Avcıkurt, Cevdet (2000). Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Turizminin Öncelikleri, Türkiye Turizmini Araştırma Enstitüsü, Ulusal Türkiye Turizmi Sempozyumu Tebliğ Kitapçığı, İzmir, 2-3 Kasım, 44-62.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet (1997). 2000 Yıllarında İnanç Turizmi ve Türkiye, VIII. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 12-14 Aralık, 79-83.

   

  1. Yüksel, Hayrettin, Cevdet Avcıkurt (1997). AB ile Bütünleşme Sürecinde Türk Otomotiv Sektörünün Rekabet Gücü ve Pazarlama Stratejileri, V. Otomotiv ve Yan Sanayii Sempozyumu, Türkiye Makine Mühendisleri Odası Birliği (TMMOB), Bursa,           7-8 Kasım, 38-44.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet (1996). Turizmde Sürdürülebilir Gelişme ve Türkiye, I. Uluslararası ve III. Ulusal Turizm Kongresi, Kuşadası, 29 Kasım-3 Aralık, 119- 124.
 1. Avcıkurt, Cevdet, Mehmet Sarıoğlan (2019), Gastronomi Olgusuna Sosyolojik Bakış, Detay Yayıncılık, Ankara.
 2. Avcıkurt, Cevdet (2018). Social Sciences Researches in the Globalizing World (R. Efe (Managing Editor), M. Rusev, E. Straus, A. Soykan ve B. Parlak ile birlikte), St.Kliment Ohridski University Press, Sofia.
 3. Avcıkurt, Cevdet (2016). Global Issues and Trends in Tourism (M. Dinu, N. Hacıoğlu, R. Efe, A. Soykan ve N. Tetik ile birlikte), St.Kliment Ohridski University Press, Sofia.
 4. Avcıkurt, Cevdet (2015). Tourism, Environment and Sustainability, (M. Dinu, N. Hacıoğlu, R. Efe ve A. Soykan ile birlikte), St.Kliment Ohridski University Press, Sofia.
  1. Avcıkurt, Cevdet, Gülhan Yalın (2020). Turizm Pazarlamasında Etkileşim (Engagement), (Ed. Dr. Öğr.Üyesi Şehnaz Demirkol), Değişen Pazar Dinamikleri Işığında Turizm Pazarlaması 9P-9C-9E, Değişim Yayınları, İstanbul.

   

  1. Ulusoy Yıldırım, Hasret, Cevdet Avcıkurt (2019). Turist Rehberi Olmak (ed. Özlem Köroğlu, Özlem Güzel), Kavramdan Uygulamaya Turist Rehberliği Mesleği, Nobel, Ankara.

   

  1.  Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Özlem, Ulusoy Yıldırım, Hasret, Aktaş, Abidin Can, Onur Akgül (2018). Alan Klavuzluğuna Yönelik Paydaş Görüşleri: Çanakkale            Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı Örneği (ed. Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt, Arzu            Kılıç, Hasret Ulusoy Yıldırım (2018), Turist Rehberliği Üzerine Güncel            Araştırmalar, Detay Yayıncılık, Ankara.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Buzlukçu, Cemali, Pelin Yağcı (2017). Uluslararası Seyahat İşletmelerinin Karşılaştıkları Sorunlar ve Çözüm Önerileri (ed. Burhanettin Zengin, Mehmet Sarıışık, Cevdet Avcıkurt), Uluslararası Seyahat İşletmeciliği, Detay Yayıncılık, Ankara.

   

  1. Tekin, Özlem, Bideci, müjde, Cevdet Avcıkurt (2017). Turist Rehberliğinde yeni Teknolojilerin Kullanımı (ed. F. Özlem Güzel, Volkan Altıntaş, İlker Şahin), Turist Rehberliği Araştırmaları, Öngörüler ve Uygulamalar, Detay Yayıncılık, Ankara.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, S. Banu Yıldız (2016). Turizmin Tarihsel Gelişim Süreci ve Turizmin Gelişmesine Etki Eden Faktörler (ed. Oktay Emir), Genel Turizm, 1. Baskı, T.C. Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3270, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2133, Eskişehir.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Murat Doğdubay (2015). Turizm İşletmelerinin Uluslararası Boyutu, (ed. Burhan Zengin, Şehnaz Demirkol), Turizm İşletmeleri, Genişletilmiş ve Gözden Geçirilmiş 3. Baskı, Değişim Yayınları, İstanbul.

   

  1. Köroğlu, Özlem, Cevdet Avcıkurt (2015). Ağızdan Kulağa İletişim ve Pazarlama, (ed. Burhan Kılıç, Zafer Öter), Turizm Pazarlamasında Güncel Yaklaşımlar, Beta Basım A.Ş., 1. Baskı, Ağustos.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Seda Şahin (2010). Bireysel Gelişimde Etkin İletişim, (ed. Ömür N. Timurcanday Özmen, Cafer Topaloğlu), Çalışma Yaşamında Bireysel Gelişim-Turizm İşletmelerinden Örnekler, Beta Basım A.Ş., 1. Baskı, Şubat.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Ahmet, Mehmet Sarıoğlan (2009). Türk Turizminin Dünya Turizmindeki Yeri, (ed. Şenol Çavuş, Zehra Ege, Osman Eralp Çolakoğlu), Türk Turizm Tarihi-Yapısal ve Sektörel Gelişim, Detay Yayıncılık, Ankara.

   

  1. Köroğlu, Ahmet, Cevdet Avcıkurt (2009). Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında Tüketiciye Değer Katan Şeyler (Customer Value), (ed. Cevdet Avcıkurt, Şehnaz Demirkol, Burhanettin Zengin), Turizm İşletmelerinin Pazarlamasında 7P ve 7C, Değişim Yayınları, İstanbul.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Özlem Köroğlu (2008). Kırsal Turizm, (ed. Necdet Hacıoğlu, Cevdet Avcıkurt), Turistik Ürün Çeşitlendirmesi, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.

   

  1. Bozok, Düriye, Cevdet Avcıkurt (2008). Pazarlama İletişimi, (ed. Inci Varinli, Kahraman Çatı), Güncel Pazarlama Yaklaşımlarından Seçmeler, Detay Yayıncılık, Ankara.

   

  1. Avcıkurt, Cevdet, Karaman, Sebahattin, Ahmet Köroğlu (2007). Turizmin Sosyo-Kültürel Etkileri, (ed. Melih Bulu, İ. Hakkı Eraslan), Sürdürülebilir Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü Sektörel Stratejiler ve Uygulamalar, Uluslararası Rekabet Araştırmaları Kurumu Derneği (URAK) Yayınları, Yayın No: 2007/1, İstanbul, Aralık.

   

 1. Giritlioğlu, İbrahim, Köroğlu, Özlem, Avcıkurt, Cevdet,  Ahmet Köroğlu (2014). An Investigation of the Publication of Books about Tourism Education in Turkey, Procedia-Social and Behavioral Sciences, 116, 2044-2048.
 2. Giritlioğlu, Ibrahim, Jones Eleri, Cevdet Avcikurt (2014). Measuring Food and Beverage Service Quality in Spa Hotels, International Journal of Contemporary Hospitality Management, 26(2), 183-204.
 3. Avcikurt, Cevdet, Ibrahim Giritlioğlu, Seda Sahin (2011). An Evaluation of Thermal Hotel Websites and the Use/Non-Use of the Internet as a Marketing Tool by Thermal Hotels in Turkey, African Journal of Business Management, 5(7), 2817-2827.
 4. Avcikurt, Cevdet, Ozlem Koroglu, Ahmet Koroglu, Ayla Solmaz Avcikurt (2011). HIV/AIDS Awareness and Attitudes of Tour Guides in Turkey”, Culture, Health & Sexuality, 13(2), 233-243.
 5. Avcikurt, Cevdet, Hüseyin Altay, Mehmet Oğuzhan Ilban (2011). Critical Success Factors for Small Hotel Businesses in Turkey, An Exploratory Study, Cornell Hospitality Quartery, 52(2), 153-164
 6. Giritlioğlu, İbrahim, Cevdet Avcikurt, Elif Savas (2010). Production of Traditional Turkish Mesir Paste”, Journal of Food, Agriculture & Environment, 8(2), 227-231.
 7. Kasli, Mehmet, Cevdet Avcikurt, “An Investigation to Evaluate the Websites of Tourism Departments of Universities in Turkey”, Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education, Vol. 7, No: 2, UK, pp.77-92 (2008). (Social Science Citation Index/ISI).
 8. Giritlioğlu, İbrahim, Cevdet Avcikurt, Elif Savas, “Production of Traditional Turkish Mesir Paste”, Journal of Food, Agriculture & Environment, Vol. 8, No: 2, pp. 227-231 (2010). (Science Citation Index/ISI).
 9. Avcikurt, Cevdet, Hüseyin Altay, Mehmet Oğuzhan Ilban, “Critical Success Factors for Small Hotel Businesses in Turkey, An Exploratory Study, Cornell Hospitality Quartery, Vol. 52, No: 2, pp. 153-164 (2011) (Social Science Citation Index/ISI).
 10. Avcikurt, Cevdet, Ozlem Koroglu, Ahmet Koroglu, Ayla Solmaz Avcikurt, “HIV/AIDS Awareness and Attitudes of Tour Guides in Turkey”, Culture, Health & Sexuality, Vol. 13, No: 2, February, pp. 233-243 (2011) . (Social Science Citation Index/ISI).
 11. Avcikurt, Cevdet, Ibrahim Giritlioğlu, Seda Sahin, “An Evaluation of Thermal Hotel Websites and the Use/Non-Use of the Internet as a Marketing Tool by Thermal Hotels in Turkey”, African Journal of Business Management, Vol. 5, No: 7, April, pp. 2817-2827 (2011) .(Social Science Citation Index/ISI).
 12.  Giritlioğlu, Ibrahim, Jones Eleri, Avcikurt, Cevdet Avcikurt, “Measuring Food and Beverage Service Quality in Spa Hotels”, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol. 26, No: 2, pp. 183-204 (2014). .(Social Science Citation Index/ISI).
 13.  Giritlioğlu, İbrahim, Köroğlu, Özlem, Avcıkurt, Cevdet ve Ahmet Köroğlu (2014), “An Investigation of the Publication of Books about Tourism Education in Turkey”, Procedia-Social and Behavioral Sciences, Vol. 116, ss. 2044-2048.
 1. Gözgeç Mutlu, Havva, Cevdet Avcıkurt (2021). İkincil Konut Sahiplerinin Yiyecek Tercihleri, Turizm Akademik Dergisi, 01, 167-180.
 2. Kılıç, Sultan Nazmiye, Ulusoy, Hasret, Cevdet Avcıkurt (2021). Yerel İnternet Gazetesi Haberlerinde Balıkesir Turizmi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi,        10(2): 1281-1299.
 3. Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Düriye Bozok (2021). Mutfak Çalışanlarının    Doğrama Tekniklerine Yönelik Kavramsal Değişim Süreçlerinin İncelenmesi, Türk      Turizm Araştırmaları Dergisi, 5(1): 137-151.
 4. Kılıç, Sultan Nazmiye, Ulusoy, Hasret, Cevdet Avcıkurt (2021). Somut Olmayan Kültürel Miras Unsuru Olarak Pamukçu Beldesi Oyunları, Türk        Turizm           Araştırmaları Dergisi, 5(1): 524-541.
 5. Buzlukçu, Cemali, Cevdet Avcıkurt (2021). Yavaş Şehirlerde Yerel Halkın Yer Kimliği ve Topluluğa Bağlılıklarının Sürdürülebilir Turizm Tutumlarına Etkisi: Seferihisar’da Bir Araştırma, Pamukkale Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü           Dergisi, 43: 117-138.
 6.  Avcıkurt, Cevdet, Sarıoğlan, Mehmet, Saatçi, Gencay, Yakup Dinç (2021). Uçak Kaygılarının Turistik Seyahatlere Etkisine Yönelik Bir Araştırma, Journal of        Tourism and Gastronomy Studies, 9(1): 553-572.
 7. Dülgeroğlu, Oğuzhan, Cevdet Avcıkurt (2021). Turizm Sektöründe Sosyal Medya İletişiminin, Duyusal Markalama, Müşteri Değeri ve Müşteri Sadakatine Etkisi”, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 9(1): 253-274.
 8. Kılıç, Nazmiye Sultan, Avcıkurt, Cevdet, Burhan Aydemir (2021), “Helal Konseptli Otellerin Girişimciliği ve Yönetimi Üzerine Bir Araştırma”, Gaziantep University       Journal  of Social Sciences, 20 (3): 1500-1523.
 9. Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Musa Oflaz (2020). Yabancı Turistlerin Destinasyon Tercihlerinde Helal Gastronomi Konseptinin Önemine Yönelik Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Special Issue (4): 609-621.
 10. Dülgeroğlu, Oğuzhan, Mercan, Şefik Okan, Barboroz, Merve, Cevdet Avcıkurt (2020). Turistlerin Sağlıklı Beslenme ve Diyet Danışmanlığı Hizmeti Alma Motivasyonuyla Gerçekleştirdikleri Turizm Hareketlerinde Çekici ve İtici Faktörler: Sosyal Medya Destekli Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD), 17(2): 342-357.
 11. Özgürel, Gizem, Cevdet Avcıkurt (2020). Turizm Destinasyonlarında Turistin Temsilcisi Olarak Yerleşik Yabancıların Yerel Halk ile Sosyal Etkileşimleri ve Sosyal Etkileşimde Kalış Süresinin Etkisi, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(2): 776- 796.
 12. Kılıç, Sultan Nazmiye, Cevdet Avcıkurt (2020). Otel Çalışanlarının “Düzgün İş” Koşullarına Yönelik Algıları ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi, Gaziantep Üniversitesi Journal of Social Sciences, 19(3): 1-
 13. Ulusoy Yıldırım, Hasret, Kılıç, Sultan Nazmiye, Cevdet Avcıkurt (2020). Antandros Antik Kenti’nin Kültür Turizmine Kazandırılması: Nitel Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 4(3): 1689-1706.
 14. Sarıoğlan, Mehmet, Öncül Abacıgil, Tuba, Cevdet Avcıkurt (2020). Zeytinyağlı Yemek Kültürünün Füzyon (Fusion) Mutfak Olgusu ile Geliştirilebilirliğine Yönelik Bir Alan Araştırması (Edremit Körfezi Örneği), Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(3): 2202-2213
 15. Gözgeç Mutlu, Havva, Avcıkurt, Cevdet, Aysu Filiz (2020). Festival Katılımcılarının Motivasyonları ve Turistik Deneyimleri, International Journal of Comtemporary Tourism Research, 2: 219-233.
 16. Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Talha Serdar Sezen (2020). Gastronomi Eğitiminde Kavram Yanılgıları, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 8(4): 3408-3425.
 17. Yağcı, Pelin, Cevdet Avcıkurt (2020). The Relationship Between Emotional Labour, Burnout, Organizational Commitment and Turnover Intention: A Research on Animators, Turizm Akademik Dergisi, 02: 283-296.
 18. Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu (2020). Gastronomi Turizminin Geliştirilebilirliğine Yönelik Bir Araştırma: Edremit Körfezi Örneği, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, Special Issue (4): 677-694.
 19. Avcikurt, Cevdet, Koksalanlar, Aysen Acun, Cozeli, Esenkal Fusun (2020). The Food Safety Concern Level of Tourists That Experienced Ortaklar Cop Sis Restaurants, International Journal ve Scientific and Technological Research, 6 (1): 1-11.
 20. Dülgeroğlu, Oğuzhan, Aydemir, Burhan, Cevdet Avcıkurt (2019). Turizm Sektöründe Destinasyon Pazarlaması Üzerine Bir Yaklaşım, Gastroia: Journal of Gastronomy and Travel Research, 10 (10): 400-410.
 21. Demirbulat, Özge Güdü, Saatçi, Gencay, Cevdet Avcıkurt (2019). İşkoliklik ve Bireysel Mutluluk Açısındaki İlişkinin Turizm Akademisyenleri Açısından İncelenmesi, Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi, 8(4):3500-3515.
 22. Karaman, Nilgün, Kılıç, Arzu, Cevdet Avcıkurt (2019). Tüketicilerin Kahve Kafeleri   Ziyaret Eğilimlerinin ve Değişen Kahve Tüketim Alışkanlıklarının Belirlenmesi: Geleneksel Türk Kahvesi Üzerine Bir Araştırma, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 3(3): 612-632.
 23. Özgüneş, Reşad Emre, Bozok, Düriye, Avcıkurt, Cevdet, Emin Güleç (2019). Kırsal Turizme Katılan Bireylerin Mental İyi Oluş Halinin Sosyo Demografik Veriler Açısından İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi, 6(1): 161-174.
 24. Soydaş, Mehmet Emin, Avcıkurt, Cevdet, Selçuk Burak Haşıloğlu (2019). Tüketicilerin Helal Konseptli Otellerden Beklentilerinin Demografik Değişkenlere Göre İrdelenmesi, Akademik Bakış Dergisi, 72, Mart-Nisan, 167-193.
 25. Özgürel, Gizem, Cevdet Avcıkurt (2018). Yavaş Yemek (Slow Food) Hareketinin Yerli Turistler (Akademisyenler) Tarafından Algılanışı, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 6(4), 568-587.
 26. Saçlı, Çağrı, Cevdet Avcıkurt (2018). Destinasyon Tercihinde Somut Olmayan Kültürel Miras Değerlerinin Önemi: Uluslararası Kültür Turistleri Üzerine Bir Uygulama, Türk Turizm Araştırmaları Dergisi, 2(4): 1-14.
 27. Sümbül, Gencer, Cevdet Avcıkurt (2018). Üniversite Öğrencilerinin Seyahat Motivasyonlarının Belirlenmesi, Turizm ve Araştırma Dergisi (TURAR), 7(2): 59-73.
 28. Köroğlu, Özlem, Ulusoy Yıldırım, Hasret, Cevdet Avcıkurt (2018). Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Turizm Akademik Dergisi (TOURAJ), 5(1), 98-113
 29. Türkmen, Serkan, Oflaz, Musa, Buzlukçu, Cemali, Cevdet Avcıkurt (2018). Yerel Halkın Yazlıkçılara Yönelik Algıları: Altınoluk Örneği, Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 15(41), 185-201.
 30. Özgürel, Gizem, Cevdet Avcıkurt (2018). Yerleşik Yabancıların Türkiye Turizmine Etkileri: Marmaris İlçesi Örneği, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 15(1), 195-225.
 31. Cesur, Esra, Cevdet Avcıkurt (2018). Kırsal Turizm Bölgelerini Ziyaret Eden Turistlerin Bölge Mutfağına Yönelik Görüşleri: Doğu Karadeniz Mutfağı, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi (IJSES), 8(1): 22-32.
 32. Yıldız, Banu, S., Avcıkurt, Cevdet, Uğur Çolak (2017). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Müze Ziyaret Alışkanlıkları ve Müze Tercihlerini EtkileyenFaktörler, Eurasian Academy of Sciences Social Sciences Journal, 15, 24-41.
 33. Buzlukçu, Cemali, Oflaz, Musa, Köroğlu Ahmet, Cevdet Avcıkurt (2017). Yaşayan Müze Ziyaretçilerinin Algıladıkları Deneyimsel Değer, Memnuniyet Düzeyleri ve Davranışsal Niyetleri İlişkisinin İncelenmesi, Eurasian Academy of SciencesSocial Sciences Journal, 15,109-125.
 34. Deveci, Bilal, Deveci, Bahar, Cevdet Avcıkurt (2017). Yeme Davranışı: Gastronomi ve Mutfak Sanatları Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 118-134.
 35. Çelen, Onur, Cevdet Avcıkurt (2017). Döner ve Kebapçıların Yiyecek-İçecek Hijyenine Yönelik Bilgi Düzeyi: Ankara İlinde Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, 5(3), 303-323.
 36. Soydaş, Muhammet Emin, Avcıkurt, Cevdet, Selçuk Burak Haşıloğlu (2017). Türkiye’deki Helal Konseptli Otellerin Web Sayfalarının Helal Konsept Özellikleri     Yönünden İncelenmesi, TİNSAN (Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi), 4(12), Eylül, 334-350.
 37. Avcıkurt, Cevdet, Özdemir, Sami Sonat, Ergen, Fatma Doğanay, Serap Özdemir Güzel (2017). Assesment of the Touristic Activities Conducted by Couchsurfing Participants in Terms of Their Relevance to Slow Tourism Criteria, Research on  Humanities and Social Sciences, 7(2), 1-10.
 38. Deveci, Bilal, Cevdet Avcıkurt (2017). İş-Aile Çatışması ve İş Stresinin Yaşam Kalitesine Etkisi: Büyük Ölçekli Mutfak Çalışanları Üzerine Bir Araştırma,  Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 5(40), 313-331.
 39. Saatçi, Gencay, Cevdet Avcıkurt (2016). Kültürlerarası Turist Tutumları: Bütünleşik Tehdit Teorisi Çerçevesinde Bir Araştırma, İnsan ve Toplum Bilimleri  Araştırmaları Dergisi, 5(8), 2541-2563.
 40. Kılıç, Sultan Nazmiye, Polat, Eray, Cevdet Avcıkurt (2016). Şehirlerarası Otobüs Yolcularının Hakları İle İlgili Bilgi Düzeyinin Belirlenmesi ve Yaşadıkları Problemlerin  Tespitine Yönelik Bir Araştırma, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Journal of  Travel and Hospitality Management, 13(2), 68-84.
 41. Deveci, Bilal, Türkmen, Serkan, Cevdet Avcıkurt (2016). Vanilya Baharatı ve Kullanım Alanları Üzerine Bir Araştırma, Journal of Human Sciences, 13(3), 5340- 5350.
 42. Avcıkurt, Cevdet, Mehmet Sarıoğlan (2016). A Research Related to the Sociological Effects of Food and Beverage Phenomenon: Example of Turkey, Management and Education Academic Journal, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov“, 12(2), 7-11.
 43. Avcıkurt, Cevdet, Özge Güdü Demirbolat (2016). Turist Rehberlerinin Sürdürülebilir Tırizme Bakış Açısı, Journal of Tourism Theory and Resesarch, 2(2), 173-191.
 44.  Avcıkurt, Cevdet, Canan Yıldırım (2016). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Veren Okulların Mezun Derneklerinin Web Sitelerinin İncelenmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 19(35), Haziran, 155-168.
 45. Buzlukçu, Cemali, Cevdet Avcıkurt (2016). Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Kriz Dönemlerinde Uyguladıkları Stratejiler Üzerine Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, İİBF 10. Yıl Özel Sayısı, 19(36-1), Aralık, 149-167.
 46. Giritlioğlu, İbrahim, Avcıkurt, Cevdet, Mustafa Öge (2015). Agrotourism as a Tool for Rural Development in Turkey, Management and Education Academic Journal, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov“, 12(2), 139-145.
 47. Saatçi, Gencay, Fidancı, Melis, Cevdet Avcıkurt (2015), Perspective of Emloyees’ about Whistleblowing as an Ethic Value, The Journal of Turk & Islam World Social Studies, 2(2), 350-364.
 48. Demirbolat, Özge, Güdü, Cevdet Avcıkurt (2015). Turizm ve Mutluluk Arasındaki İlişki Üzerine Kavramsal Bir Değerlendirme, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 18(34), Aralık, 79-98.
 49. Demirbolat Güdü, Özge, Saatçi, Gencay, Cevdet Avcıkurt (2015). Tatilin Aile İçi Davranışlar Üzerindeki Etkisinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi: Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Bir Araştırma, SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, Mayıs-Ağustos, 12(2), İstanbul, 42-56.
 50. Demirbolat, Özge, Saatçi, Gencay, Cevdet Avcıkurt (2015). Bursa’nın Somut Kültürel Varlıklarına Yönelik Öğrencilerin Algıları: Harmancık Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi, 12, Ocak, 62-86.
 51. Saatçi, Gencay, Avcıkurt, Cevdet, Özge Güdü Demirbolat (2015). Yerel Halkın Üniversiteye Bakış Açısı: Harmancık Meslek Yüksekokulu Örneği, Akademik Bakış Dergisi, 47, (Ocak-Şubat), 126-140.
 52. Cevizkaya, Gülhan, İlsay, Selin, Cevdet Avcıkurt (2014). Turizm Alan Yazınında Engelliler İle İlgili Çalışmaların Bibliyometrik Pofili (2000-2013), Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 101-108.
 53. Köroğlu, Özlem, Cevdet Avcıkurt (2014). Turist Rehberlerinin Motivasyonu ile Performansı Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 39, Ocak, 45-60.
 54. Kutluk, Ayşegül, Cevdet Avcıkurt (2014). Ağızdan Ağıza Pazarlamanın Müşterilerin Satın Alma karar Süreçlerine Etkisi ve Bir Uygulama: (İstanbul Seyahat Acenteleri Örneği), Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(29), 613-622.
 55. Deveci, Bilal, Türkmen, Serkan, Cevdet Avcıkurt (2013), Kırsal Turizm İle Gastronomi ilişkisi: Bigadiç Örneği, Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi, 3(2), 29-34.
 56. Şahin, Seda, Cevdet Avcıkurt (2013). Turist Rehberlerinin İletişim Yeterlilikleri: Turistlerin Görüşlerinin Chaid Analizi İle Değerlendirilmesi, Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(29), Haziran, 303-327.
 57. Giritlioğlu, İbrahim, Cevdet Avcıkurt (2010), Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilere Yönelik Okul Web Site Özelliklerinin Kano Modeline Göre Sınıflandırılması Üzerine Bir Araştırma, SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 7(3), İstanbul, Temmuz-Ağustos-Eylül, 64-78.
 58. Giritlioğlu, İbrahim, Cevdet Avcıkurt (2010). Şehirlerin Turistik Bir Ürün Olarak Pazarlanması, Örnek Şehirler ve Türkiye’deki Şehirler Üzerine Öneriler (Derlemeden Oluşmuş Bir Uygulama), Adıyaman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), Haziran, 74-89.
 59. İpek, Hatice, Ceseroğlu, Ceyda Melek, Cevdet Avcikurt (2009), The Importance of Natural and Cultural Heritage in Tourism: A Case of Cappadocia,  Management        and Education Academic Journal, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov“, 5(1),       23-32.  
 60. Avcikurt, Cevdet, Alper, Bilge, Serkan Geyik (2009). Education and Training of Tourist Guides in Turkey, Management and Education Academic Journal, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov“, 5(1), 57-63.
 61. Karaman Sebahattin, Kaya, İsmet, Cevdet Avcikurt (2008). The Importance of the Internet In the Choice of A Destination And Accomodation Place: A Case  of Antalya, Management and Education, Academic Journal, University “Prof. Dr. Assen Zlatarov“, 4(1),  236-241.
 62. Avcıkurt, Cevdet, Özlem Köroğlu (2006). Termal Otel İşletmelerinde Müşteri Sadakatini Artıran Nitelikleri Belirlemeye Yönelik Bir Alan Araştırması, SOİD Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 3(1), İstanbul, Ocak-Şubat-Mart, 5-17.
 63. Hacıoğlu, Necdet, Avcıkurt, Cevdet, İlban, Oğuzhan, Vahit Sapar (2005). Leisure Preferences of Residents in Nevşehir, A Historical City in Central Turkey, World Leisure Journal, 47(3), 17-27.
 64. Avcıkurt, Cevdet (2003). Auditing Managerial Training Needs of Turkish Small and Medium-sized Hotel Enterprises, Managerial Auditing Journal, 18(5), 399-404.
 65. Avcıkurt, Cevdet, Hüseyin Soybalı (2002). Residents’ Attitudes Towards Tourism in Ayvalık, Turkey, Tourism Analysis, An Interdisciplinary Journal, 6(3/4), 259-265.
 1. Avcıkurt, Cevdet (2018). Y Kuşağı Turistler veya “Y Kaşifleri”, Turizm Ajansı, “Haber ve Medya Merkezi”, 11 Ekim.
 2. Avcıkurt, Cevdet (2018). Yaşlanan Nüfus ve Yaşlı Dostu Turizmi, Turizm Ajansı, “Haber ve Medya Merkezi”, 03 Ağustos.
 3. Avcıkurt, Cevdet (2018). 2018 Avrupa Kültürel Miras Yılı ve Türkiye. Turizm Ajansı, “Haber ve Medya Merkezi”, 07 Haziran.
 4. Avcıkurt, Cevdet (2018). Türk Turistlerin Yeni Rotası: Atayurdu Özbekistan, EkoAvrasya, Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği,  27 Mayıs.
 5. Avcıkurt, Cevdet (2016). Kuzey Ege’de Sağlık Turizm Merkezi: Balıkesir, Turizm Gastronomi ve Otelcilik Dergisi, 1 (1), www.turizmdergi.com, Muğla, ss.40-41.
 6. Avcıkurt, Cevdet (2015). Destinasyonlar Arasında Entegrasyon Sağlanmalı, Turizm İçin 100 Fikir, Hotel Dergisi, Turistik Otelciler, İşletmeciler ve Yatırımcılar Birliği (TUROB), 100, İstanbul, s. 89.
 7. Avcıkurt, Cevdet, Tetik, Nuray, Göksel Kemal Girgin (2010). Yaşlılara Özel Web Siteleri-Turizm Boyutuyla Bir Değerlendirme, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 49(578), Ankara, Temmuz, 101-105
 8. Avcıkurt, Cevdet (2009). The Mature Age Market in Europe and Its Influence on Tourism, Ethical/Religious: Get Out of the Way! Seniors Are Coming, tourismreview.com, July-August, 37-39
 9. Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu Ahmet, Özlem Köroğlu (2006). Krizler ve Turizme Etkileri, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 45(533), Ankara, Mayıs, 47-55.
 10. Avcıkurt, Cevdet (2006). Tourism Education and Training in Turkey. Eurhodip Magazine, The Leading Hotel Schools of Europe, Madrid, February, 22.
 11. Avcıkurt, Cevdet, Barış Erdem (2005). Turizmde Bölgesel Tanıtma Anlamı ve Önemi Üzerine Kavramsal Bir İnceleme, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 44(522), Ankara, Haziran, 48-59.
 12. Avcıkurt, Cevdet, İbrahim Gönen (2004). Dünya Turizmindeki Gelişmeler Işığında Turistik Ürün Algılamasındaki Değişimlerin İncelenmesi, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Türk Kooperatifçilik Kurumu, 145, Temmuz- Ağustos-Eylül, 64-76.
 13. Avcıkurt, Cevdet (2004). Engelliler ve Turizm, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 43(510), Ankara, Haziran, 84-87.
 14. Avcıkurt, Cevdet (2003). Balıkesir Yöresinde Turizm ve Bölgesel Tanıtım, Dünya-Ekonomi-Politika, Balıkesir Eki”, 18 Haziran, 28.
 15. Avcıkurt, Cevdet, Yunus Arslan (1999). Konaklama İşletmelerinde Yorgunluk Faktörünün İşgücü Verimliliğine Etkileri, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 38(452), Ankara, Ağustos, 48-54.
 16. Avcıkurt, Cevdet (1997). 2000’li Yıllara Doğru Golf Turizmi ve Türkiye, Hotel and Restaurant Teknik, Tourism Industry Magazine, 3(16), İstanbul, Aralık-Ocak, 52-54.
 17. Avcıkurt, Cevdet (1996). Gümrük Birliği ve KOBİ’ler, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE Yayınları, 35(412), Ankara, Nisan, 149-151.
 18. Avcıkurt, Cevdet, Sebahattin Karaman, Yusuf Aymankuy (1995). Pazarlama Açısından Havayollarında Ürün Geliştirme Stratejileri, Turizm Dünyası, İstanbul, Aralık, 33-35.
 19. Avcıkurt, Cevdet (1995). Turizm, Fiziksel ve Sosyo-Kültürel Çevre Etkileşimi, Balıkesir Akademi, Aylık Kültür Araştırma Dergisi, 1(3-4), Balıkesir, Mayıs-Haziran, 53-56.
 20. Avcıkurt, Cevdet (1995). Avrupa Birliği’ne Entegrasyon Sürecinde Türkiye:   Ekonomik ve   Sosyal Boyutlar, Standard Ekonomik ve Teknik Dergi, TSE       Yayınları, 34(402), Ankara, Haziran, 66-70.
 21.  Avcıkurt, Cevdet (1994). Dünya Havayollarında Globalleşme Eğilimleri, TÜRSAB Dergisi, İstanbul, Haziran, 58-60.
 22. Avcıkurt, Cevdet (1993). Avrupa Tek Pazar Sürecinde Turizm Sektörümüz: Etkiler ve Öneriler, Türkiye Kalkınma Bankası, Kalkınma Dergisi, 44, Ankara, Ekim, 50-52.
 23. Avcıkurt, Cevdet (1993). Havayollarında Liberalleşme Politikaları ve Turizm Sektörü, Türsab Dergisi, 5(120), İstanbul, Nisan, 24-25.
 24.  Avcıkurt, Cevdet (1993). Turizm ve Özürlü Nüfus, Turizm Dünyası, 5(43), İstanbul, Nisan, 18-19.
 25.  Avcıkurt, Cevdet (1991). Avrupa Turizminde Tek Pazar 1992 ve Türk Turizmi Açısından Değerlendirilmesi, ITM Europe International Tourism Magazine, 6(69), Ağustos.
 1. Özgürel, Gizem, Kesgin, Muhammet, Cevdet Avcıkurt (2022). Bir Destinasyon Olarak Balıkesir İli’nin Marka Kişiliği: Vikipedi İçeriklerinin Analizi, MTCON’22                 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı (The Conference on Managing                           Tourism Across Continents, 24-26 Mart, Antalya.

 

 1. Aslan, Elif, Avcıkurt, Cevdet, Düriye Bozok (2021). Gastronomi Uzmanlarının Dünya’da Ün Yapmış Mutfakları Değerlendirmesi, V. Uluslararası Gastronomi            Turizmi Araştırmaları Kongresi, Bildiri Kitabı, 7-8 Ekim, Sakarya.

 

 1. Dülgeroğlu, Oğuzhan, Cevdet Avcıkurt (2020). Koronavirüs (Cvid-19) Salgını’nın Otel İşletmelerinin Sosyal Medya’daki İçerik Paylaşımları Üzerine Etkisi: Ayvalık              Örneği”, 4. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT              2020), 15-17 Ekim, Çanakkale.

 

 1. Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Düriye Bozok (2020). Mutfak Çalışanlarının Doğrama Tekniklerine Yönelik Kavramsal Değişim Süreçlerinin İncelenmesi,                          MTCON’20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı Bildiriler Kitabı, (Ed.                 Orhan İçöz, Muzaffer Uysal, Muharrem Tuna, Alaattin Başoda), Detay Yayıncılık,                      Eylül, Ankara, 293-299.

 

 1. Esenkal Çözeli, Füsun, Avcıkurt, Cevdet, Necdet Hacıoğlu (2020). Turizm Destinasyonlarının Markalaşamaması: Erdek Örneği, MTCON’20 Kıtalararası                Turizm Yönetimi Konferansı Bildiriler Kitabı, (Ed. Orhan İçöz, Muzaffer Uysal,                 Muharrem Tuna, Alaattin Başoda), Detay Yayıncılık, Eylül, Ankara, 545-567.

 

 1. Özgürel, Gizem, Cevdet Avcıkurt (2020). Marmaris Destinasyonunda Yaşam Biçimi Göçmeni Olan Yerleşik Yabancılar ile Yerel Halk Arasındaki Sosyal Mesafe,              MTCON’20 Kıtalararası Turizm Yönetimi Konferansı Bildiriler Kitabı, (Ed.                 Orhan İçöz, Muzaffer Uysal, Muharrem Tuna, Alaattin Başoda), Detay Yayıncılık,                      Eylül, Ankara, 1618-1634.

 

 

                    

 1. Dülgeroğlu, Oğuzhan, Atay, Lütfi, Cevdet Avcıkurt (2019). Detecting the Brand            Personality of Accommodation Establishments through Social Media: A Hotel Sample

                     in Çanakkale, Glostour-Global Congress on Smart Tourism, Proceeding Book,            13-15 November, Çanakkale, 13-21.

 

 1. Kılıç Nazmiye, Sultan, Ulusoy Yıldırım, Hasret, Cevdet Avcıkurt (2019). Yerel Gazete Haberlerinde Balıkesir Turizmi? Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir” , Uluslararası Sempozyumu Bildiri Özetleri, 19-22 Eylül, Balıkesir, 109-110.

 

 1. Çakmak Doğan, Selen, Cevdet Avcıkurt (2019). Kentin Üniversite Algısı ve Turizm: Balıkesir Üniversitesi Örneği, 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu, IRDARUS’19, 21-22 Kasım, Bandırma.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Demir, Özkan, Emin Güleç (2019). Eminönü’nde (İstanbul) Balık Ekmek Yeme Deneyimleri, III. Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Bildiri Özetleri, IWACT-2019, 26-29 Eylül, Van.

 

 1. Yağcı, Pelin, Ulusoy Yıldırım, Hasret, Avcıkurt, Cevdet, Özlem Köroğlu (2018). Kış Turizmi Konulu Makalelerin Bibliyometrik Analizi (2000-2017), Uluslararası Sivas             Turizm Kongresi, Yıldız Dağı, Kış Turizmi temalı, 23-25 Şubat 2018, Sivas, 179-                    190.

 

 1. Sarıoğlan, Mehmet, Yalın, Gülhan, Cevdet Avcıkurt (2018). Yaygın Gastronomi Eğitiminin Mevcut Durumuna İlişkin Nitel Bir Araştırma, Uluslararası Necatibey                 Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018) Tam Metin                     Bildiri Kitabı, (Ed. Hülya Gür, Hasan Hüseyin Şahan), Cilt III, 26-28 Ekim,

Balıkesir.

 

 1. Ulusoy Yıldırım, Hasret, Köroğlu, Özlem, Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu (2018). Balıkesir İlindeki Turizm Faaliyetlerinin Değerlendirilmesine Yönelik SWOT Analizi, Uluslararası Necatibey Eğitim ve Sosyal Bilimler Araştırmaları Kongresi (UNESAK 2018) Tam Metin Bildiri Kitabı, (Ed. Hülya Gür, Hasan Hüseyin Şahan), Cilt IV, 26-28 Ekim, Balıkesir.

    

 1. Şahin, Nur Neşe, Doğdubay, Murat, Cevdet Avcıkurt (2018). Üreten-Tüketiciler ve Türk Yemek Kültürü: Kendin Pişir Kendin Ye Konseptli Yiyecek ve İçecek

İşletmelerinde Nitel Bir Analiz, TÜRKKÜM-2018 Uluslararası Türk Kültürü ve

                     Medeniyeti Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabı (Ed. Ahmet Uysal), Aralık, Balıkesir.

 

 1. Şahin, Nur Neşe, Doğdubay, Murat, Cevdet Avcıkurt (2018). Türk Mutfağı ve Din

                     Olgusu Etkileşimi Üzerine Bir Değerlendirme, TÜRKKÜM-2018 Uluslararası Türk                   Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Tam Metin Bildiri Kitabı, (Ed. Ahmet Uysal),               Aralık, Balıkesir.

 

 1. Tezcan, Ayşe Ebru, Avcıkurt, Cevdet, Hediye Gürsoy (2018). Balkan Ülkelerine

Giden Türk Turistlerin Seyahat Motivasyonunu Oluşturan İtici ve Çekici Faktörler,            TÜRKKÜM-2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi, Tam Metin                Bildiri Kitabı (Ed. Ahmet Uysal), Aralık, Balıkesir.

 

 1.         Ulusoy Yıldırım, Hasret, Yağcı, Pelin, Cevdet Avcıkurt (2018). Turizmin                        geliştirilmesinde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Önemi: Türk Cumhuriyetleri                 Örneği, TÜRKKÜM-2018 Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi,             Tam Metin Bildiri Kitabı (Ed. Ahmet Uysal), Aralık, Balıkesir.

 

 1. Kutluk Bozkurt, Ayşegül, Cevdet Avcıkurt (2018). Genç Kuşakların (Y ve Z) Tüketimlerindeki Yeni Eğilimlerin Turizm Hareketlerine Uyarlanması (Adaptation of New Trends in the Consumption of Young Generation (Y and Z) to Tourism Movements, I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi, 1-3 Kasım, Sapanca.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Mehmet Sarıoğlan, N. Seda Manavgat, İlkay Özcan Akpınar (2018). Yenilebilir Su Ürünlerinin Kullanımı Açısından Gastronomi Turizminin Geliştirilebilirliği: Kapıdağ Yarımadası Örneği, Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı II: Ekonomi, İşletme, Turizm, Tarım, (Ed. Ahmet Aydın, Harun Yıldız, Gülnil Aydın, Hüseyin Güvenoğlu), Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, 17-19 Eylül, Bandırma.

 

 1. Ulusoy Yıldırım, Hasret, Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Ahmet, Özlem Köroğlu (2018). Bandırma İlçesinin Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi, Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu Tam Metin Bildiriler Kitabı II: Ekonomi, İşletme, Turizm, Tarım, (Ed. Ahmet Aydın, Harun Yıldız, Gülnil Aydın, Hüseyin Güvenoğlu), Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, 17-19 Eylül, Bandırma.

 

 1. Saatçi, Gencay, Güdü Demirbolat, Özge, Cevdet Avcıkurt (2018). Turizm Öğrencilerinin Meslek Seçimlerini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: Ezine Meslek Yüksekokulu Örneği, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu “Turizmde Teknoloji ve İnovasyon” Bildiriler Kitabı, 20-21 Nisan, 331-342, İskenderun, Hatay,

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Bozkurt, K., Ayşegül, Meltem Y. Kayıkçı (2018). Y Kuşağının Turizm Sektöründe Alaylı ve Okullu Çalışan Algısı: Kırklareli Üniversitesi Turizm Öğrencileri Örneği, VII. Ulusal III. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu “Turizmde Teknoloji ve İnovasyon” Bildiriler Kitabı, 20-21Nisan,1645-1654, İskenderun, Hatay.

 

 1. Yıldız, Banu, S., Avcıkurt, Cevdet, Uğur Çolak (2017). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin Müze Ziyaret Alışkanlıkları ve Müze Tercihlerini Etkileyen            Faktörler, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri                 Kitabı,  Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim, 24, Marmaris.

 

 1. Karaman, Nilgün, Kılıç, Arzu, Cevdet Avcıkurt (2017). Değişen Kahve Tüketimi Alışkanlıklarında Türk Kahvesinin Yeri ve Önemi, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim, 125, Marmaris.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Ahmet, Buzlukçu, Cemali, Musa Oflaz (2017). Yaşayan Müze Ziyaretçilerinin Algıladıkları Deneyimsel Değer, Memnuniyet Düzeyleri ve Davranışsal Niyetleri İlişkisinin İncelenmesi, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim, 129, Marmaris.

 

 1. Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Talha Serdar Sezen (2017). Kültürel Miras Kapsamında Düğün Yemekleri: Balıkesir İli Örneği, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim, 137, Marmaris.

 

 1. Yağcı, Pelin, Yalın, Gülhan, Cevdet Avcıkurt (2017). Turistik Çekicilik Unsuru Olarak Yerel Mistik Kahramanlar: Balıkesir Tülütabak Örneği, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim, 142, Marmaris.

 

 1. Saçlı, Çağrı, Avcıkurt, Cevdet, İbrahim Giritlioğlu (2017). Kültür Turizm Destinasyonu Olarak Konya’ya Gelen Uluslararası Turistlerin Kültür Turisti Tipolojileri Açısından İncelenmesi, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim, 157, Marmaris.

 

 1. Köroğlu, Özlem, Ulusoy, Hasret, Avcıkurt, Cevdet, Ekrem Yavaş (2017). Hikayeleriyle Yaşayan Yağcıbedir Halıları, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim,  163, Marmaris.

 

 1. Ulusoy, Hasret, Köroğlu, Özlem, Cevdet Avcıkurt (2017). Kültürel Miras Kavramına İlişkin Algıların Metafor Analizi Yoluyla İncelenmesi, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim, 169, Marmaris.

 

 1. Özgürel, Gizem, Cevdet Avcıkurt (2017). Marmaris Kültürel Mirasının Yöre Turizmine Etkisi: Yerel Kurum Yöneticileri Boyutuyla Bir Araştırma, Uluslararası Turizm ve Kültürel Miras Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 4-8 Ekim, 169, Marmaris.

 

 1. Kılıç, Arzu, Oflaz, Musa, Acun, Ayşen, Cevdet Avcıkurt (2017). Girişimcilik Konulu Lisansüstü Tezlere Yönelik Bibliyometrik Bir Analiz, 8. UluslararasıGirişimcilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Balıkesir Üniversitesi, Kırgızistan Türkiye- Manas Üniversitesi, Balıkesir, Kasım, 683-696.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Ahmet, Oflaz, Musa, Cemali Buzlukçu (2017). Van İli Turistik Tanıtım Görselinin Göstergebilimsel Analizi, Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 28 Eylül-1 Ekim, 2017, Van.

 

 1. Ulusoy, Hasret, Köroğlu, Özlem, Cevdet Avcıkurt (2017). Turizmde İşletme İmajı ve İşletme Ününün Devamlılığında Kullanıcı Güdümlü İçeriklerin Önemi, Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi, Bildiri Özetleri Kitabı, 28 Eylül-1 Ekim, 2017, Van.

 

 1. Yağcı, Pelin, Cevdet Avcıkurt (2017). Seferihisar halkının Sakin Şehir Kavramına İlişkin Metaforik Algıları, Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi,               Bildiri Özetleri Kitabı, 28 Eylül-1 Ekim, 2017, Van.

 

 1.  Avcıkurt, Cevdet, Karaman, Sebahattin, Uğur Ceylan (2017). Çevresel Olarak Sürdürlebilir Turist Davranışları: İstanbul’a Gelen Turistler Üzerine Bir Araştırma,               Ulusal II. Uluslararası Doğu Akdeniz Turizm Sempozyumu, 14-15 Nisan, 1-            9, Gaziantep.

 

 1. Saatçi, Gencay, Avcıkurt, Cevdet, Özge Güdü Demirbolat (2016). Yerel Halkın Üniversite Öğrencilerine ve Öğrenclerin Yerel Halka Yönelik Tutumlarıın Belirlenmesi Harmancık Örneği, 14. Uluslararası Türk Dünyası Sosyal Bilimler Kongresi Bildiriler Kitabı, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, 22-24 Ağustos, Gostivar, Makedonya.

 

 1. Yağcı, Pelin, Buzlukçu, Cemali, Cevdet Avcıkurt (2016). Almanya’da Staj Yapan Öğrencilerin Kültür Şoku Yaşama Düzeyleri: Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi         Örneği, 2. International Congress on Economics and Business, New Economic                 Trends and Business Opportunities, ICEB 2016, Sarejevo, May 30-June 3, 764-             775.

 

 1. Yıldız, Banu, Cevdet Avcıkurt (2015). Lisans Düzeyinde Turizm Eğitimi Alan Öğrencilerin İletişim Becerilerinin İncelenmesi, 2nd International Congress of Tourism and Management Researches, Proceeding Book, Sakarya Üniversitesi      Yayınevi, Kuşadası, 01-03 May, 144-162.

 

 1. Deveci, Bilal, Türkmen, Serkan, Cevdet Avcıkurt (2015). Vanilya Baharatı ve Kullanım Alanları Üzerine Bir Araştırma, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 28-30 Mayıs, 703-710.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Özkan, Esin, Samet Can Curkan (2015). Yerel Halkın Üniversite ve Üniversite Öğrencilerine Bakış Açısı: Çeşme Örneği, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, 28-30 Mayıs, 547-555.

 

 1. Saçlı, Çağrı, Cevdet Avcıkurt (2015). Turkey in Unesco Representative List of the Intangible Cultural Heritage of Humanity and Its Importance for Turkish Tourism, I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators, Selçuk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Konya, 28-30 Mayıs, 81-89.

 

 1. Korkmaz, Halil, Giritlioğlu, İbrahim, Avcıkurt, Cevdet, Nalan Albuz (2014). Müşteri Memnuniyetinde Kano Modeli: Türkiye’deki Havayolu Yolcuları Örneği, Tourman, Uluslararası Kongre: “Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler”, 25-27 Eylül, Burhaniye.

 

 1. Saatçi, Gencay, Fidancı Melis, Cevdet Avcıkurt (2014). Bir Kayırmacılık (Nepotizm) Çeşidi Olarak Kronizme İlişkin Çalışanların Bakış Açıları, Tourman, Uluslararası Kongre: “Turizm İşletmeciliğinde Yeni Perspektifler”, 25-27 Eylül, Burhaniye.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Bilal Deveci (2013). Türkiye’de Örgün Turizm Eğitim Sisteminin Mevcut Durum Analizi, Works of The International Scientific-Practical Conference “Development of Science, Education and Culture of Independent Kazakhstan in Conditions of Global Challenges of modernity” Devoted to 70 Years Anniversary of M.Auezov South Kazakhstan State university, Ministry of Education and Science of The Republic of Kazakhstan M.Auezov South Kazakhstan State University, October 25-26, Shymkent, Kazakhstan, 230-240.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Ahmet, Türkmen, Serkan, Deveci, Bilal, İbrahim Giritlioğlu (2012). Türkiye’de Yerel Turizm Ofislerinin Web Site İçeriklerinin Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma, Business Management in the Globalized World and CSR, 1st International Scientific-Practical Conference “Business Administration and Corporate Social Responsibility”, Azerbaijan State Economic University, 23-25 November, Baki, Azerbaijan, 394-402.

 

 1. Doğdubay, Murat, Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Köroğlu, Ahmet, Esin Özkan (2012). A Suggestion of Model For the Feasibility of Green Supply Chain Management in Food and Beverage Establishments, BALWOIS 2012, Conference on Water, Climate and Environment, Ohrid, 28 May-2 June, 1-5.

 

 1. Doğdubay, Murat, Avcıkurt, Cevdet, Yaman, Ramazan, Ahmet Köroğlu (2011). The Feasibility of Production Planning and Control Systems in the Food-Beverage Units of Large-Scale Accommodation Managements (A Practice Study), Advances in Hospitality and Tourism Marketing and Management, Conference Proceedings, Washington State University, Istanbul, June 19-24, 141-147.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet Köroğlu, Ahmet, Doğdubay Murat, Mehmet Sarıoğlan (2010). Analysis for Applicability of Supplier Selection Tehniques in Hotel Business, According to Operation of Supply Chain Management”, VIII. International Logistics & Supply Chain Congress, Maltepe University and Logistics Association Publication, 4-5 November, 262-270.

 

 1. Sarıoğlan, Mehmet, Avcıkurt, Cevdet, Murat Doğdubay (2010). Supplier Selection in Supply Chain Management of Accommodation Enterprises (A research in the Hotels of Turkey), 24th European Conference on Operational Research, Euro XXIV Lisbon, July 11-14.

 

 1. Dogdubay, Murat, Cevdet Avcikurt (2009). Customer Loyalty in the Speciality Restaurant: An Example from İstanbul”, EMNet 2009 IV. International Conference on Economics and Management of Networks, School of Economics and Business University of Sarajevo, 3-5 September, Sarajevo.

 

 1. Doğdubay, Murat, Sarıoğlan, Mehmet, Cevdet Avcıkurt (2009). Shipping Supply Chain Management Based on the Production of the Applicability of the Business (A La Carte Restaurants in İstanbul Rehion: An Application), 7th International Logistics & Supply Chain Congress, Yıldız Technical University and Logistics Association Publication, 5-6 November, 136-149.

 

 1. Köroğlu, Ahmet, Avcıkurt, Cevdet, Özlem Köroğlu (2009). In-Service Training Programmes of Tour Guiding in Turkey”, University of The Aegean, 4th International Scientific Conference, 3-5 April, Rhodes Island, Greece.

 

 1. Barutcu, Suleyman, Avcıkurt, Cevdet, Mehmet Sarioglan (2008). Supply Chain Management in the Service and Tourism Industries: A Comparative Pilot Research for Turkish Hotels’ Supply Chains, 6th International Logistics & Supply Chain Congress, Istanbul Bilgi University, 6-7 November, 291-300.

 

 1. Koroğlu, Ozlem, Avcikurt, Cevdet, Koroglu, Ahmet, Sebahattin Karaman (2007). The Effects of Professional Tourist Guides’ Perceptions and Attitudes Towards Tourist Groups on Job Behaviour Forms”, International Tourism Biennial, Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Tourism & Hotel Management, 30 April-5 May, 651-659.

 

 1. Tetik, Nuray, Sahin, Seda, Cevdet Avcikurt (2007). A New Marketing Method: Word-of- Mouth Marketing and its Applicability in Tourism Establishments”, International Tourism Biennial, Çanakkale Onsekiz Mart University, School of Tourism & Hotel Management, 30 April-5 May, 330-338.

 

 1. Hacıoglu, Necdet, Avcıkurt, Cevdet, Ahmet Köroğlu (2004). Turizmde Kriz Yönetimi ve Otel İşletmelerine Yönelik Bir Uygulama, Amforth World Tourism Forum 2004, Akdeniz Üniversitesi, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 1-5 Mayıs, 42-50.

 

 1. Avcıkurt, Cevdet, Karaman, Sebahattin, Ahmet Koroglu (2003). Residents’ Attitude Towards Tourism Development: A Case of Uzungöl, Turkey, 2nd International Symposium on Tourism and Sustainability, Global Frameworks and Local Realities: Social and Cultural Identities in Making and Consuming Tourism, September 11th-12th, Brighton, UK.
 1. Kam, Hung, Sha Wang (2015). Customer perceptions of critical success factors for guest houses, International Journal of Hospitality Management, July, 48; 95-101.
 1. Zamberi Syed, Ahmad (2015). Entrepreneurship in the small and medium- sized hotel sector, Current Issues In Tourism, April, 47; 328-349.
 1. Harvey, Raynald Lemelin, Rhonda, Koster, Nicholina, Youroukos (2015). Tangible and intangible indicators of successful aboriginal tourism initiatives: A case study of two successful aboriginal tourism lodges in Northern Canada, Tourism Management, April, 47; 318-328.
 1. Tanja, Mihalic, Garbin, Daniela Pranicevic, Josip, Arneric (2015). The changing role of ICT competitiveness: the case of the Slovenian hotel sector, Economic Research-Ekonomska Istrazıvanja, 28; 367-383.
 1. Ecer, Fatih (2014). A hyrib banking websites quality evaluation model using AHP and COPRAS-G: a Turkey case, Technological And Economic Development Of Economy, October, 20(4); 758-782.
 1. Layla, Hasan (2014). The usefulness of user testing methods in identifying problems on university websites, JISTEM- Journal of Information Systems and Technology Management, 11(2); 229-256.
 1. Liwei, Hsu (2014). An epistemological analysis of the application of an online inquiry- based program in tourism education, Australasian Journal Of Educational Technology, 30(1); 61-79.
 1. Zhang, Hanqin Qiu, Ren, Lianping, Shen, Huawen, et al. (2013). What Contributes to the success of Home Inns in China?, International Journal Of Hospitality Management, June, 33; 425-434.
 1. Law, Rob, Leung, Daniel, Cheung, Catherine (2012). A Systematic Review, Analysis, and Evaluation of Research Articles in the Cornell Hospitality Quarterly, Cornell Hospitality Quarterly, November, 53(4); 365-381.
 1. Erdem, H., Akova, M. (2012). Leading infectious diseases problems in Turkey, Clinical Microbiology and Infection, November, 18(11); 1056-1067.
 1. Ndebele, P, Musesengwa, R. (2012). View Point: Ethical dilemmas in malaria vector research in Africa: Making the difficult choise between mosquio, science end humans, Malawi Medical Journal, September, 24(3); 65-68.
 1. Karacam, Ozgur, Totan, Tarık, Korkmaz, Yesim Babur; et al. (2012). Turkish adaptation of the Hendrick Brief Sexual Attitudes Scale, validity and reliability study, Anadolu Psikiyatri Dergisi- Anatolian Journal Of Psychiatry, June, 13(2); 138-144.
 1. Goktas, Zekeriya (2012). Physical education and sport students’ awareness and attitudes regarding HIV and AIDS in Turkey, Healthmed, 6(2); 537-548.
 1. Scholl, Hans J, Eisenberg, Michael B, Dirks, Lee, et al. (2011). The TEDS Framework for Assessing Information Systems From a Human Actors’Perspective: Extending and Repurposing Taylor’s Value- Added Model, Journal Of The American Society For Information Science And Technology, April, 62(4); 789-804.
 1. Tsai, Wen-Hsien, Chou, Wen-chin, Lai, Chien-Wen (2010). An effective evaluation model and imporovement analysis for national park websites: A case study of Taiwan, Tourism Management, December, 31(6); 936-952.

1. Aksu, A. A., E. Tarcan (2002). The Internet and Five-Star Hotels: A Case Study from the Antalya Region in Turkey. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 14 (2), pp. 94-97. London: Emerald Publishers.

2. Sanjay, K. (2004). Sustaining Mountain Communities: Residents’ Responses to Tourism Development in Valemount, British Columbia, July 15, 2004, Nepal

3. McGehee, N.G., Andereck, K.L. (2004). Factors Predicting Rural Residents’ Support of Tourism. Journal of Travel Research, 43 (2), pp.131-140. Sage Publications.

4. Dritsakis, N, K. Gialetaki (2004). Countegration Analysis of Tourism Revenues by the Member Counties of European Union to Greece, Tourism Analysis, 9(3), pp. 179-186.

5. Philips, L. (2007). Pottery, Pride and Prejudice: Assesing Resident Images for City Branding, Tourism Analysis, 12.

6. BP Kaltenborn, O Andersen, C Nellemann, T Bjerke (2008). Resident Attitutes Towards Mountain Second_Home Tourism Development in Norway. Journal of Sustainable Tourism, 16(6), pp.664-680. Taylor & Francis.

7. Masaki, M. (2008). Tourism and Local Business Community in Small Cities and Towns: A Qualitative Study of The Blackstone Valley, Rhode Island, Boston University, Master of Sciences in Administrative Sciences.

8. Andecek, KL. (2008). The Attitudes of Community Residents Towards Tourism, Tourism, Recreation and Sustainablity.

9. Moyle, B., W Glen Croy (2010). Community Perceptions of Tourism: Bruny and Magnetic Islands, Australia, Asia Pacific Journal of Tourism, Routledge.

10. Tsai, W.H., Chou, W.C., Wen Lai, C. (2010), An Effective Evaluation Model and Improvement Analysis for National Park Websites: A Case Study of Taiwan, Tourism Management, 31(6), pp. 936-952.

 • Panelist” (2022). Turizmde Yeni Trendler ve Balıkesir Turizmi, Balıkesir Turizm Sektörünü Güçlendirme Çalışması Turizm Sezonu Hazırlık Toplantısı, Balıkesir Valiliği”, Edremit.
 • “Panelist” (2022). Turizmde Yeni Trendler ve İstihdam/Kariyer Fırsatları,Turizmde Güncel Yaklaşımlar, İstihdam ve Kariyer Fırsatları Paneli”, Cunda Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 24.03.2022, Ayvalık
 • “Katılımcı” (2022). Türkiye-AB Stratejik İletişim ve Kamu Diplomasisi Projesi, Sivil Toplum, Kültür, Medya ve Turizm Çalıştayı, SETA (Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı), 09.03.2022, İstanbul.
 • “Panelist” (2019). TÜBİTAK-2209-A, Dış Panelist, 16 Temmuz.
 • “Davetli Konuşmacı” (2019). III. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi/Etkinlikleri, ICCHT’2019, Cengiz Aytmatov’un Anısına, 17-19 Eylül, Bişkek, Kırgızistan.
 • “Davetli Konuşmacı” (2019). Eatsa, (Euro-Asia Tourism Studies Association) www.eatsa2019.org, 27-28 June, Konya.
 • “Davetli Konuşmacı” (2019). 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, 13-16 Haziran, Bodrum.
 • “Panelist-Davetli Konuşmacı”(2018).İpek Yolunda Kültürel Miras ve Turizm: Türkiye-Özbekistan Örneği, II. Uluslararası Kültürel Miras ve Turizm Kongresi, 03-05 Mayıs, Taşkent, Özbekistan.
 • “Değerlendirici Eğitimi” (2017). TURAK Yükseköğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu Değerlendirici Eğitimi, (Sertifika No: 004) 09 Haziran, Ankara.
 • “Panelist” (2016). Ulusal İstihdam Stratejisi Eylem Planı Çalıştayı, Turizm Sektörü, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 23-24 Eylül, Ankara.
 • “Panelist” (2015). Balıkesir’in Yeni Turizm Stratejileri, Turizmde Ortak Akıl Çalıştayı, Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, 25.05.2015, Edremit.
 • “Panelist” (2015). Turizmde Staj ve Güvenlik Paneli, 15-22 Nisan, Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Röportaj” (2014). “Turizm Açısından Önemli Katkılar Sağlamaktayız”, röportaj,  Balıkesir Kültür ve Turizm Dergisi, 2, s.33-34, Balıkesir.
 •  “Panelist” (2009). Sındırgı’ya Farklı Bir Bakış-Termal Turizm Paneli, 26 Mayıs, Sındırgı.
 • “Panelist” (2007). Polis, Jandarma, Belediye Zabıtası, Enformasyon Memuru, Gümrük Memurları, Esnaf, Ticari Taksi Sürücüleri ve Deniz taşıyıcılarına yönelik “Turizm İmajı” konulu seminer, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile 09 Mart, Burhaniye.
 • “Panelist” (2007). Rehberlik Eğitimi Çalışma Toplantısı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Turist Rehberler Birliği (TUREB) ve Balıkesir Üniversitesi işbirliği ile, 03 Şubat, İstanbul.
 • “Eğitim Koordinatörü” (2006). Yetişkinlere Yönelik Otelcilik ve Turizm Sektörü İçin Beceri Kazandırma Eğitimleri, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Muğla Valiliği, Akademi Bodrum Otel İşletmeciliği, İnsan ve Kaynaklar Danışmanlığı ve Turizm Eğitim Derneği (TUREDER), Bodrum.
 • “Kurs Eğitmeni” (2004). Bakü’de üst düzey Bakanlık personeline yönelik “Otel İşletmeciliği ve Seyahat Acenteciliği Eğitim Programı” kursu, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Azerbaycan Gençlik, Spor ve Turizm Bakanlığı İşbirliği ile, 21-27 Haziran, Bakü.
 • Kurs Eğitmeni” (2002). Muğla Köy Kooperatifleri Birliği- Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile “İşbaşı Turizm Eğitimi”, Bodrum.
 • “Panelist” (2001). Bölgesel Turizm Politikaları ve Balıkesir Örneği, 19 Nisan, Balıkesir.
 • “Kurs Eğitmeni” (2001). İnegöl Belediyesi- Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile “Oylat Kaplıcaları İşletmelerinde Hizmetiçi Turizm Eğitimi” İnegöl.
 • “Kurs Eğitmeni” (2001).Antalya Kemer’de Tacikistan Üst Düzey Turizm Personeline Yönelik “Turizm Eğitim” kursu, Başbakanlık Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı (TİKA), Turizm Bakanlığı ve Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu işbirliği ile, 23 Mayıs-04 Haziran, Kemer.
 • “Kurs Eğitmeni” (1994). Dünya Bankası- Is ve Isçi Bulma Kurumu- Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu ile “Turizm Sektöründe İstihdam Garantili Önbüro Kursu”, Balıkesir.
 1. “Editör” (2011-2014). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 14(26), 15(27), 15(28), 15(28) 20.yıl özel, 16(29), 16(30), 16(32), 17(31) ve 17(32) sayılar, (Z.Yağcı ile birlikte).
 1. “Editör Yard.” (2001-2002). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 4(6), 5(7) ve 5(8) sayılar.
 • “Hakem”. Yükseköğretim Dergisi, YÖK, (2017).
 • “Hakem”. Uluslararası Turizm ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi (2016).
 • “Hakem”. Turizm ve Araştırma Dergisi, turar.org, İstanbul (2016).
 • “Hakem”. Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Temmuz 2015).
 • “Hakem”. International Journal of Comtemporary Hospitality Management, Emerald Group Publishing, ABD, ( 2015-2016).
 • “Hakem”. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2015).
 • “Hakem”. Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (2015.-).
 • “Hakem”. Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi (2015).
 • “Hakem”. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi (Kasım 2014).
 • “Hakem”. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Güz 2014).
 • “Hakem”. Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi (Kasım 2014).
 • “Hakem”. Eko-Gastronomi Dergisi (2014).
 • “Hakem”. Akademik Turizm ve Yönetim Araştırmaları Dergisi (ATYAD) (Kasım 2013).
 • “Hakem”. Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (Şubat 2011, Aralık 2012).
 • “Hakem”. Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi (2012).
 • “Hakem”. International Journal of Psychology and Counseling (Nisan 2011).
 • “Hakem”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2011).
 • “Hakem”. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Şubat 2011).
 • “Hakem”. Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi (2011).
 • “Hakem”. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (2010).
 • “Hakem”. Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Ekim 2009).
 • “Hakem”. Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Temmuz 2009).
 • “Hakem”. Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Haziran 2009).
 • “Hakem”. World Leisure Journal, Taylor and Francis, İngiltere, (October 2008).
 • “Hakem”. Haftasonu Turizm Konferansı X, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu
 • “Hakem”. Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi (SOİD) (2004’den beri)
 • Hakem”. Tourism Management-Research, Policies, Practices, Elsevier, İngiltere, (2003, 2004, 2005 ve 2009 yılları).

• Met, Önder, Cevdet Avcıkurt (1995). Otel Endüstrisi İçin Yeni Bir Ortaklık Modeli, TUGEV, Turizmde Seçme Makaleler, Turizm Geliştirme ve Eğitimi Vakfı Yayını, No:21, İstanbul, Ocak, 1-11.

 1. Balıkesir Üniversitesi’nden Mezunlar Derneği Kurucu Üyesi (2011-).
 2. TİYADER (Turistik İşletme Yöneticileri, Personeli ve Avrupa Birliği Turizm Personeli İle İlişkiler Derneği) Akademik Danışma Kurulu Üyesi (2014-).
 3. TUADER (Turizm Akademisyenleri Derneği) Yönetim Kurulu Üyesi (2015-).
 4. Amforth-World Association for Hospitality and Tourism Education and Training (Dünya Ağırlama ve Turizm Eğitim Birliği) Üyesi (2015-).
 5. BTİOYOMD (Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mezunlar Derneği) Üyesi (2003-).
 1. Araştırmacı-“Gastronomik Bir Unsur Olarak Çikolata ve Çeşitlerinin Tüketiciler Açısından Tercih Nedenlerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma (İzmir Yöresi Örneği), Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Güneş Pastahanesi İşbirliği ile, (01.02.2019-31.12.2019).

 

 1. Araştırmacı-“Türklere Özgü Bir Tatlı Olarak Kestane Şekeri Üretimi ve Çeşitlendirilebilirliği”, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve İlka Şekerleme Mamüller Gıda San. Ltd. Şti. Üretim Departmanı İşbirliği ile, (01.04.2019-31.12.2019).

 

 1. Araştırmacı-“Otel İşletmelerinde Yiyecek-İçecek Tedariği Talebi ve Tedarikçi Arzı Etkileşimine Yönelik Bir Araştırma (Antalya Örneği)”, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitim Derneği (OSMED) İşbirliği ile, (01.01.2018-30.03.2018).

 

 1. Araştırmacı-“Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Tedarikçi Seçiminde Optimizasyon Modeli Olarak Dematel Yönteminin Uygulanabilirliğine Yönelik Bir Araştırma”, (Proje Yürütücüsü, M. Sarıoğlan), BAUN Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No: 2017/184, (15.06.2017-15.12.2018).

 

 1. Araştırmacı-“Yabancı Turistlerin Destinasyon tercihlerinde Helal Gastronomi Konseptinin Önemine Yönelik Bir Araştırma” (Proje Yürütücüsü, M. Sarıoğlan), BAUN Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. Proje No: 2017/177, (15.06.2017-15.12.2019).

 

 1. Proje Yürütücüsü- “Ev Dışında Yeme-İçme Faaliyetine Neden Olan Motivasyon Kaynaklarının Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Linos Ajans İşbirliği ile, (01.10.2016-30.06.2017).

 

 1. Araştırmacı- “Otel İşletmeleri Yiyecek-İçecek Ünitelerinde Dayanıksız Ürün Tedariğinde Kullanılabilecek Yeni Tedarikçi Seçim Tekniklerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, (Proje Yürütücüsü, M. Sarıoğlan), Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitim Derneği İşbirliği ile, (01.03.2016-30.03.2017).

 

 1. Araştırmacı- “Otel İşletmelerinde Faaliyet Gösteren Satınalma Yöneticilerinin Demoğrafik Profillerinin Tespitine Yönelik Bir Araştırma”, (Diğer Araştırmacı, M. Sarıoğlan, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi ve Otel Satın Alma Müdürleri ve Eğitim Derneği İşbirliği ile, (01.03.2015-30.06.2016).

 

 1. Araştırmacı- “Büyük Ölçekli Yiyecek Üretimi Yapan İşletmelerde Menü Planlamasına Etki Eden Faktörlerin Tespiti isimli Araştırma Projesi (2014/63 kodlu), (Proje Yürütücüsü, M. Sarıoğlan), BAUN Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (31.12.2015).

 

 1. Araştırmacı- “Kitle Üretim Yapan Yiyecek İşletmelerinde Tedarikçi Seçim Kriterleri (Türkiye Örneği)” isimli Araştırma Projesi (2013/121 kodlu), (Proje Yürütücüsü, M. Sarıoğlan), BAUN Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi. (31.12.2015).

 

 1. Proje Ortağı– “Balıkesir’in Yeni Turizm Modeli” Projesi (Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliği ile). (2015 Yılı)

 

 1. İştirakçi-Proje Eğitim Ortağı– GMKA, “Balıkesir Tanıtım Kervanı” Projesi (Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediye Başkanlığı, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Balıkesir OSB Yönetim Kurulu işbirliği ile). (2014 Yılı)

 

 1. Proje Yürütücüsü– Bundesagentur für Arbeit Zentrale Auslands-und Fachvermittlung (ZAV) (Almanya Çalışma Bakanlığı İş ve İşçi Bulma Kurumu (Yabancılar Şubesi) Yurtdışı Staj Projesi. (2008-..)

 

 1. Proje Sorumlusu- “Mesleki Turizm Eğitiminde Sınırların Ötesi Projesi”, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Sözleşme No: TR/06/A/F/PL2-051.(2006).

 

 1. Proje Sorumlusu- “Mesleki Turizm Eğitiminin Adaptasyonu Projesi”, Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Sözleşme No: TR/06/A/F/EX1-342. (2006).

 

 1. Proje Yürütücüsü– Avrupa Birliği Leonardo da Vinci kapsamında hazırlanmış olan “Mesleki Turizm Eğitimine Yönelik Öğrenci Hareketliliği (Mobility) Projesi” Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), Sözleşme No: TR/05/A/F/PL2-074. (2005).

 

 1. Proje Koordinatörü– “Avrupa Birliği (AB)-Aktif İşgücü Eğitimine Yönelik Meslek Turizm Eğitimi Projesi”, Avrupa Birliği Merkezi Finans ve İhale Birimi, Kontrat No: TR0205.01/002/01/045, Proje No:156, 27.12.2004-16.06.2005. (2005).

 

 1. Proje Yürütücüsü– Balıkesir Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Birimi destekli “Balıkesir Yöresi’nde Yerli Turist Profili Araştırması” (Proje No:2002/13) (31.12.2004’de tamamlandı).

 

 • Milli Mücadele’nin 100. Yılında Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir” “Yerel Gazete Haberlerinde Balıkesir Turizmi” (2019). En İyi Bildiri Ödülü (H. Ulusoy ve S.Nazmiye Kılıç ile  birlikte)
 • Uluslararası Batı Asya Turizm Araştırmaları Kongresi (IWACT’17) 2017 Bilim Teşvik Ödülü (P. Yağcı ile birlikte)
 • BAUN Vakfı Müdürlüğü Teşvik Ödülleri (2 defa).
 • BAUN 2012 Sosyal Bilimler Atıf Teşvik Ödülü
 • Mehmet Kemal Dedeman Araştırma ve Geliştirme Proje Yarışması Turizm Sektörü 2012 Üçüncülük Ödülü (Ö.Köroğlu ve A. Köroğlu ile birlikte)
 • Danışma Kurulu” üyesi (2022). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2022) 24-26 March, Antalya.
 • “Danışma Kurulu Başkanı (2022). 22. Ulusal Turizm Kongresi, Burdur.
 • Danışma Kurulu” üyesi (2022). Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Afyon Üniversitesi Rektörlüğü, Afyon.
 • Danışma Kurulu” üyesi (2021). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2021) 31 Mart-03 April, Virtual-Turkey
 • “Yayın ve Danışma Kurulu” üyesi (2021). Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.

           “Danışma Kurulu” üyesi (2020). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM       ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2020) 02-05 September,    2020  Virtual-Turkey

 • “Danışma Kurulu” üyesi (2018). 2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 20-22 Eylül, Gümüşhane.
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2018). Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara
 • “İştişare Kurulu” üyesi (2017). TUTAP (Turizm ve Tanıtma Platformu Derneği), Ankara.
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2017). II. Gastronomi Turizmi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 21-23 Eylül, Çanakkale.
 • “Danışman/Hakem” (2017). TÜBİTAK-SOBAG (Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu).
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2015). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19.11.2015 den itibaren).
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2014-). Balıkesir Kültür ve Turizm Dergisi (Şubat 2014, 2015, 2016-).
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2014). Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ocak 2014.-).
 • “Bilimsel Danışma Kurulu” üyesi (2006). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • “Fahri Danışman” (2001), Turizm Bakanlığı Fahri Danışmanlığı (10.09.2001-18.11.2002).

Erasmus+ (STA) Staff Teaching Mobilty for Academic Year 2016/17, University of Maribor, Faculty of Tourism, 14.05.2017-18.05.2017, Brezice, Slovenya.

 • Bilim Kurulu” üyesi (2022). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2022) 24-26 March, Antalya.
 • Bilim Kurulu” üyesi (2021). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2021) 31 Mart-03 April, Virtual-Turkey
 • “Editör Kurulu” üyesi (2020). Review of Tourism Administration Journal, 1(1).
 • Bilim Kurulu” üyesi (2020). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2020) 02-05 September, Virtual-Turkey
 • Bilim Kurulu” üyesi (2019). I. Uluslararası Kış Turizmi Kongresi, 19-21 Aralık, Erzurum.
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2019). Yargı Etiği Danışma Kurulu, 30 Mayıs.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2019). 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, 13-16 Haziran, Bodrum.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2019). 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu, IRDARUS’19, 21-22 Kasım, Bandırma.
 • Bilim Kurulu” üyesi (2019). 3. Uluslararası Kültürel Miras Kongresi, 24-28 Nisan, Marmaris.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2018). 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-21 Ekim, Afyon.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2018). I. Uluslararası Turizmde Yeni Jenerasyonlar ve Yeni Trendler Kongresi, 01-03 Kasım, Sakarya.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2018).1. Uluslararası Doğu Karadeniz Bölgesi Alternatif Turizm Sempozyumu (UDOKAT), 11-13 Ekim, Ordu
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2018). Uluslararası Bandırma ve Çevresi Sempozyumu, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 17-19 Eylül, Bandırma.
 • Bilim Kurulu” üyesi (2018). 4. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 19-21 Temmuz, Kastamonu.

·        “Bilim Kurulu” üyei (2018). 3. International Eurasia Economy and Social Sciences Congress, Dnipropetrovsk, 26-28 Nisan, Ukrayna.

 • “Onur Kurulu” üyesi (2018). I. Turizm Rehberliği Kongresi, 27-28 Nisan, Balıkesir
 • “Yürütme Kurulu” üyesi (2018). Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2018). Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2017). 3. Turizm Şurası, Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıtma Genel Müdürlüğü, Kasım, Ankara.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2017). Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Sempozyumu, 14 Eylül, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir.
 •  “Bilim Kurulu” üyesi (2017). 1. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 2-4 Kasım, Kastamonu, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2017). 4th International Congress of Tourism & Management Researches, 12-14 May, Girne, KKTC.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2017). 3. Uluslararası Türk Dünyası Turizm Sempozyumu, 20-22 Nisan 2017, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Turizm ve Otelcilik Yüksekokulu, Bişkek.
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2017). I. Uluslararası Helal Turizm Kongresi, 07-09 Nisan 2017, Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi, Marmaris.
 • “Onur Kurulu” üyesi (2016). Gastronomi Turizmi Kongresi, 17-19 Kasım, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Balıkesir
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2016). Proceedings of III. International Cesme-Chios History, Culture and Tourism Symposium, 03 -04 November, Cesme.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2016). 17. Ulusal Turizm Kongresi, 20-23 Ekim, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum.
 • “Onur ve Bilim Kurulu” üyesi (2016). International Congress of Tourism and Management Researches, ICTMR, 20-22 May, Antalya.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2016). Kırsal Turizm Kongresi, 18-22 Mayıs, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Marmaris.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2016). International Symposium on New Trends in Social and Liberal Sciences, 28 April-01 May, Milano.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2016). II. Ulusal Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 28-30 Nisan, Adrasan, Antalya.
 • “Onur Kurulu ve Bilim Kurulu” üyesi (2016). 15. Geleneksel Turizm Sempozyumu, 22 Nisan, Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2016). I. Ulusal Alternatif Turizm Kongresi, 07-09 Nisan, Erzincan Üniversitesi, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Erzincan.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2016). I. Bölgesel Turizm Kongresi, 24-27 Mart, Dokuz Eylül Üniversitesi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Seferihisar, İzmir.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2015). 2. Bursa Turizm Zirvesi ve Sergisi-4. Bursa Turizm Sempozyumu, 18-19 Aralık, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2015). Balıkesir II. Kent Sempozyumu, Balıkesir Akademik Odalar Birliği, 20-22 Kasım, Karesi AVM, Balıkesir.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2015). 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-15 Kasım, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2015). II. Uluslararası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 09-11 Ekim, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
 • “Editör Kurulu” üyesi (2015). Turizm Akademik Dergisi, Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi, Ankara
 • Yayın Kurulu” üyesi (2015). Eko-Gastronomi Dergisi. Ankara.
 • “Bilimsel Danışma Yayın Kurulu” üyesi (2015-2016). Turizm ve Araştırma Dergisi, turar.org, İstanbul.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2015). I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends and Indicators, 28-30 May, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Konya.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2015). Turizm-Sağlık ve Hukuk Sempozyumu, 03-05 Nisan, Ankara Üniversitesi ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi işbirliği ile. Nevşehir.
 • “Bilimsel Danışma Kurulu” üyesi (2014). Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, Ankara.
 • “Yayın Kurulu” üyesi (2015). Anatolia Turizm Araştırmaları Dergisi.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2014). 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2014). TourMan 2014 International Congress: “New Perspectives in Tourism and Hospitality Management”, 25-27 September, Burhaniye.
 • “Seçici Kurul” üyesi (2014). VIII Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 03-06 Nisan, Kuşadası.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2014). II. Ulusal Deniz Turizmi Sempozyumu, 28 Şubat, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2013). 14. Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • “Panelist/Dış Danışman” (2013). TÜBİTAK, 2013-2-BİDEB 2214/A ve 2219 Pazarlama Paneli, Ankara.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2012). 13. Ulusal Turizm Kongresi, 06-09 Aralık, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2012). Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile, 24-26 Mayıs, Güre.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2012). VI. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 12-15 Nisan, Gazi Üniversitesi ve Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Kemer.
 • “Bilim ve Danışma Kurulu” üyesi (2011). Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, 05-07 Mayıs, Güre.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2011). I. Ulusal Kırsal Turizm Sempozyumu, 13-14 Eylül, Karaman.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2010). 11. Ulusal Turizm Kongresi, 02-05 Aralık, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2010). Tshwane University of Technology, International Conference Global Sustainable Tourism, 15-19 November, Mbombela, South Africa.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2010). Giresun Üniversitesi, Uluslararası Doğu Karadeniz Turizm Sempozyumu, 07-09 Ekim, Giresun.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2010). V. Lisansüstü Turizm Öğrencileri Araştırma Kongresi, 27-30 Mayıs, Kayseri.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2009). 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim, Mersin üniversitesi, Mersin.
 • “Çalışma Grubu” üyesi (2009). Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı, Muğla Üniversitesi, 23-26 Nisan, Bodrum.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2008). International Tourism Conference, Cultural and Event Tourism: Issues and Debates, Akdeniz University, 05-09 November, Alanya.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2008). III. Ulusal Gastronomi Sempozyumu ve Sanatsal Etkinlikler, Akdeniz Üniversitesi Alanya İşletme Fakültesi, 17-18 Nisan, Alanya.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2007). Çeşme Ulusal Turizm Sempozyumu, Ege Üniversitesi, 21-23 Kasım, Çeşme.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2007). I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, Sakarya Üniversitesi, Karasu Meslek Yüksekokulu, 07-08 Eylül, Karasu.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2005). I. Çanakkale Turizm Biyenali, 05-07 Mayıs, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2005). Balıkesir 2005 Sempozyumu, Balıkesir’in Sosyo-Kültürel Yapısı ve Ekonomisine Bilimsel Bakış, 17-20 Kasım, Salih Tozan Kültür Merkezi, Balıkesir.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2005). Haftasonu Turizm Konferansı X, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 11-13 Kasım, Nevşehir.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2004). Haftasonu Turizm Konferansı IX, Erciyes Üniversitesi, Nevşehir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, 17-19 Ekim, Nevşehir.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2003). I. Bursa İl Turizm Şurası, 10-12 Ekim, Bursa.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2002). II. Turizm Şurası, T.C. Turizm Bakanlığı, 12-14 Nisan, Ankara.
 • “Bilim Kurulu” üyesi (2001). I. Ulusal Kaplıca Turizmi Sempozyumu, 28-29 Nisan, Gönen.
 • “Yayın Kurulu” üyesi (2000-2014). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 3(4), 4(6), 5(7), 5(8), 6(9), 6(10), 7(11), 7(12), 8(13), 8(14), 9 (16), 10(17), 11(20), 12(21), 12(22), 13(23), 13(24), 14(26), 15(27), 15(28), 16(29), 16(30), 17(31) ve 17(32) sayılar.

 

 • Oturum Başkanı (2022). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2022) 24-26 March, Antalya.
 • Oturum Başkanı (2021). International Travel and Tourism Dynamics, (ITTD2021), Ankara.
 • Oturum Başkanı (2021). Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, 07-08 Ekim, Sapanca.
 • Oturum Başkanı (2021). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2021) 31 Mart-03 April, Virtual-Turkey
 • “Oturum Başkanı (2020). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2020) 02-05 September, Virtual-Turkey
 • “Oturum Başkanı (2019). 8. Ulusal Kırsal Turizm Kongresi, 13-16 Haziran, Bodrum.
 • “Oturum Başkanı (2019). 3. Uluslararası Kültürel Miras Kongresi, 24-28 Nisan, Marmaris.
 • “Oturum Başkanı (2018). The 11.Tourism Outlook Conference, 3-5 Ekim, Eskişehir.
 • “Oturum Başkanı (2018). 19. Ulusal Turizm Kongresi, 17-21 Ekim, Afyon.
 • Oturum Başkanı (2018). Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara.
 • Oturum Başkanı (2017). Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Sempozyumu, 14 Eylül, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile, Balıkesir.
 • Oturum Başkanı (2017). Balıkesir Belediyeleri Turizm Forumu. BAUN Turizm Fakültesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile, 19 Nisan 2017, Çarşamba, Balıkesir.
 • *Oturum Başkanı” (2016). 17. Ulusal Turizm Kongresi, 20-23 Ekim, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Bodrum.
 • *Oturum Başkanı” (2016). I. Bölgesel Turizm Kongresi, 24-27 Mart, Dokuz Eylül Üniversitesi, Seferihisar Fevziye Hepkon Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Seferihisar, İzmir.
 • *Oturum Başkanı” (2015). 2. Bursa Turizm Zirvesi ve Sergisi-4. Bursa Turizm Sempozyumu, 18 Aralık, 18-19 Aralık 2015, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi, Bursa.
 • “Oturum Başkanı” (2015). Balıkesir II. Kent Sempozyumu, Balıkesir Akademik Odalar Birliği, 22 Kasım, 20-22 Kasım 2015, Karesi AVM, Balıkesir.
 • “Oturum Başkanı” (2015). 16. Ulusal Turizm Kongresi, 12-15 Kasım, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • “Oturum Başkanı” (2014). 15. Ulusal Turizm Kongresi, 13-16 Kasım, Gazi Üniversitesi, Ankara.
 • “Oturum Başkanı” (2014). TourMan 2014 International Congress: “New Perspectives in Tourism and Hospitality Management”, 25-27 September, Burhaniye.
 • “Oturum Başkanı” (2013). 14. Ulusal Turizm Kongresi, 05-08 Aralık, Kayseri Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • “Oturum Başkanı” (2013). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Paneli, 18 Nisan, Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Oturum Başkanı” (2012). 13. Ulusal Turizm Kongresi, 06-09 Aralık, Akdeniz Üniversitesi, Antalya.
 • “Oturum Başkanı” (2012). 17. Ulusal Pazarlama Kongresi-Pazarlamada Eğitim ve Kültür Paradigması, 18-21 Ekim 2012, Burhaniye.
 • “Oturum Başkanı” (2012). Kazdağları 3. Ulusal Sempozyumu, Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi işbirliği ile, 24-26 Mayıs, Güre.
 • “Panel Yöneticisi” (2012). Avrupa Birliği (AB) Sürecinde Gelinen Son Durum ve Türk Turizmine Yansımaları Paneli, 22 Şubat, Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Oturum Başkanı” (2011). Uluslararası Kazdağları ve Edremit Sempozyumu, 05-07 Mayıs, Güre.
 • “Oturum Başkanı” (2011). Sağlık Turizmi ve Balıkesir Paneli, 18 Nisan, Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Oturum Başkanı” (2010). 11. Ulusal Turizm Kongresi, 02-05 Aralık, Adnan Menderes Üniversitesi, Kuşadası.
 • “Oturum Başkanı” (2009). 10. Ulusal Turizm Kongresi, 21-24 Ekim, Mersin üniversitesi, Mersin.
 • “Oturum Başkanı” (2007). I. Ulusal Türkiye Turizmi Kongresi, 07-08 Eylül, Sakarya Üniversitesi, Karasu Meslek Yüksekokulu, Karasu.
 • “Oturum Başkanı” (2005). 1. Bursa Turizm Sempozyumu, 30 Eylül-01 Ekim, Bursa.
 • “Oturum Başkanı” (2005). I. Çanakkale Turizm Biyenali, 05-07 Mayıs, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
 • Kongre Başkanı (2022). Antik Dönemden Günümüze Anadolu’da İnanç Turizmi Kongresi” (Anatolian Landscape and Faith Tourism: Ancient times to present), 25-28 Ağustos, Ankara, Kapadokya.
 • “Yürütme Kurulu Başkanı (2021). 21. Ulusal/5. Uluslararası Turizm Kongresi, 15-17 Ekim, Balıkesir.
 • “Düzenleme Kurulu üyesi” (2019). Milli Mücadele’nin 100. Yılında “Kuva-yı Milliye Şehri Balıkesir” Uluslararası Sempozyumu”, 19-22 Eylül, Balıkesir.
 • “Kongre Başkanı (2019). 3. Uluslararası Kültürel Miras Kongresi, 24-28 Nisan, Marmaris.
 • “Kongre Başkanı (Dr.Nilay Şahin ile) (2017). Uluslararası Termal Sağlık Turizmi Sempozyumu, 14 Eylül, Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi işbirliği ile, Balıkesir.
 • Balıkesir Belediyeleri Turizm Forumu” (2017). BAUN Turizm Fakültesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İşbirliği ile, 19 Nisan 2017, Çarşamba, Balıkesir.
 • “Kariyer Günleri Organizasyonu” (2016). V. İstihdam ve Kariyer Günleri, 29 Şubat, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Mezunlar Günü Organizasyonu” (2015). Balıkesir Turizm Fakültesi (BİTYO/BTİOYO) Mezunları 40. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, 27-29 Mart, Balıkesir.
 • “Kariyer Günleri Organizasyonu” (2015). IV. İstihdam ve Kariyer Günleri, 23-24 Şubat, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Kariyer Günleri Organizasyonu” (2014). III. İstihdam ve Kariyer Günleri, 13-14 Mart, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Panel Organizasyonu” (2013). Gastronomi ve Mutfak Sanatları Paneli, 18 Nisan, Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Kariyer Günleri Organizasyonu” (2013). II. İstihdam ve Kariyer Günleri, 28 Şubat-01 Mart, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Balıkesir.
 • “Kariyer Günleri Organizasyonu” (2012). I. İstihdam ve Kariyer Günleri, 01-02 Mart, Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu, Balıkesir.
 • “Panel Organizasyonu” (2012). Avrupa Birliği (AB) Sürecinde Gelinen Son Durum ve Türk Turizmine Yansımaları Paneli, 22 Şubat, Balıkesir Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Balıkesir.
 • “Mezunlar Günü Organizasyonu” (2010). Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BİTYO/BTİOYO) Mezunları 35. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, 26-28 Şubat, Balıkesir.
 • “Düzenleme Kurulu Başkanı” (2008). III. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi  (17-19 Nisan), Balıkesir.
 • “Düzenleme Kurulu Başkanı” (2006). II. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi (20-22 Nisan), Balıkesir.
 • “Mezunlar Günü Organizasyonu” (2005). Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BİTYO/BTİOYO) Mezunları 30. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, 18-20 Mart, Balıkesir.
 • “Düzenleme Kurulu Başkanı” (2004). I. Balıkesir Ulusal Turizm Kongresi (15-16 Nisan), Balıkesir.
 • “Mezunlar Günü Organizasyonu” (2003). Balıkesir Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu (BİTYO/BTİOYO) Mezunları 28. Kuruluş Yılı Etkinlikleri, 12 Nisan, Balıkesir.