• Devam ediyor2017

  BAUN Sosyal ve Beşeri Bilimler Etik Komisyonu Üyeliği

 • 20202017

  Dekan

  BAÜN Turizm Fakültesi

 • 20202017

  BAUN Sosyal ve Beşeri Bilimler Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu

 • 20202016

  BAUN Yurtdışı Öğrenci Kabul Komisyonu Üyeliği

 • 20202016

  Kurul Üyeliği

  BAUN Ceza Kurul Üyeliği

 • 20172016

  Dekan Vekili

  BAUN. Turizm Fakültesi

 • 20182016

  BAUN Kalite Komisyonu Üyeliği

 • 20162015

  BAUN Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Alanı Geçici Akademik Teşvik Komisyonu Üyeliği

 • 20202015

  BAUN Ceza Kurulu Asil Üyeliği

 • 20202015

  BAUN Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği Komisyonu Üyeliği

 • 20202015

  BAUN Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

 • Devam ediyor2015

  BAUN Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Komisyonu Üyeliği

 • Devam ediyor2014

  BAUN İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Kurulu Üyeliği

 • 20152014

  BAUN Ceza Kurulu Yedek Üyeliği

 • Devam ediyor2014

  BAUN Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölüm Başkanlığı

 • Devam ediyor2013

  BAUN Güzel Sanatlar Fakültesi Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği

 • 20202013

  BAUN ÖYP Yürütme Kurulu Üyeliği

 • 20162013

  BAUN Turizm Fakültesi Dekanı

 • 20132013

  BAUN Turizm Fakültesi Dekan Vekilliği

 • -2011

  BAUN Dış Paydaşlarla İşbirliği ve Üniversite Tanınabilirlik Seviyesinin Yükseltilmesi İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Üyeliği

 • Devam ediyor2011

  BAUN Mezunlar Derneği Komisyonu (Geçici Yönetim Kurulu) Üyeliği

 • 20112010

  T.C. Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) Temel Alan Yeterlilikleri Kişisel Hizmetler Çalışma Grubu Üyeliği, Ankara

 • 20202009

  Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu Üyeliği

 • 20202009

  BAUN Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Danışma Kurulu Üyeliği

 • 20132006

  BAUN Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama İşletmeciliği Bölüm Başkanı

 • 20132003

  BAUN Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Yayın Kurul Üyeliği

 • Devam ediyor2003

  BAUN Sosyal Bilimler Enstitüsü Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik A.B.D. Başkanlığı

 • 20132003

  BAUN Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokul Müdürlüğü

 • 20072001

  BAUN Avrupa Birliği Merkezi (BABİM) Müdürlüğü

 • 20031999

  BAUN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

 • 20101999

  BAUN Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim Kurul Üyeliği

 • 20031999

  BAUN Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı

 • 20031999

  BAUN Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı