• Danışma Kurulu” üyesi (2022). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2022) 24-26 March, Antalya.
 • “Danışma Kurulu Başkanı (2022). 22. Ulusal Turizm Kongresi, Burdur.
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2022). Uluslararası Gastronomi Turizmi Araştırmaları Kongresi, Afyon            Üniversitesi Rektörlüğü, Afyon.
 • Danışma Kurulu” üyesi (2021). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM ACROSS  CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2021) 31 Mart-03 April, Virtual-Turkey
 • “Yayın ve Danışma Kurulu” üyesi (2021). Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi.
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2020). MTCON,CONFERENCE ON MANAGING TOURISM       ACROSS          CONTINENTS – Tourism for a Better World (MTCON-2020) 02-05 September,    2020 Virtual Turkey
 • Danışma Kurulu üyesi (2018). 2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 20-22 Eylül, Gümüşhane.
 •  “Danışma Kurulu üyesi (2018). Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara
 •  “İştişare Kurulu” üyesi (2017). TUTAP (Turizm ve Tanıtma Platformu Derneği), Ankara.
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2017). II. Gastronomi Turizmi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 21-23 Eylül, Çanakkale.
 • “Danışman/Hakem” (2017). TÜBİTAK-SOBAG (Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu).
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2015). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19.11.2015 den itibaren).
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2014-). Balıkesir Kültür ve Turizm Dergisi (Şubat 2014, 2015, 2016-).
 • “Danışma Kurulu” üyesi (2014). Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ocak 2014.-).
 • “Bilimsel Danışma Kurulu” üyesi (2006). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
 • “Fahri Danışman” (2001), Turizm Bakanlığı Fahri Danışmanlığı (10.09.2001-18.11.2002).