• “Danışma Kurulu” üyesi (2018). 2. Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Kongresi, 20-22 Eylül, Gümüşhane.
  •  “Danışma Kurulu” üyesi (2018). Gastronomi Zirvesi, 22-25 Mart, Ankara“İştişare Kurulu” üyesi (2017). TUTAP (Turizm ve Tanıtma Platformu Derneği), Ankara.
  • “Danışma Kurulu” üyesi (2017). II. Gastronomi Turizmi Kongresi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, 21-23 Eylül, Çanakkale.
  • “Danışman/Hakem” (2017). TÜBİTAK-SOBAG (Sosyal ve Beşeri Bilimler Araştırma Destek Grubu).
  • “Danışma Kurulu” üyesi (2015). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (19.11.2015 den itibaren).
  • “Danışma Kurulu” üyesi (2014-). Balıkesir Kültür ve Turizm Dergisi (Şubat 2014, 2015, 2016-).
  • “Danışma Kurulu” üyesi (2014). Balıkesir Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (Ocak 2014.-).
  • “Bilimsel Danışma Kurulu” üyesi (2006). Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi.
  • “Fahri Danışman” (2001), Turizm Bakanlığı Fahri Danışmanlığı (10.09.2001-18.11.2002).